Thứ Sáu tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:20-26

 

Hãy đi làm hòa với người anh em ấy đã.  (Mát-thêu 5:24)

 

          Tình bạn giống như đồ gốm sứ tinh xảo.  Nó là kho tàng đích thực, nhưng lại có thể rất dễ vỡ và khó hàn gắn.

          Hết thảy chúng ta đều biết đau đớn thế nào khi bị người bạn phản bội hoặc chối bỏ.  Đó là một trong những điều khó nhất người ta có thể chịu đựng được.  Việc này giúp chúng ta hiểu tại sao lại khó tha thứ cho một người đã làm tổn thương chúng ta nặng nề.  Thực vậy, trong một số trường hợp, việc không thể tha thứ lại có thể gây thêm tổn hại hơn cả chính hành vi ban đầu làm chúng ta phải đau đớn.  Nếu cứ để như vậy, những vết thương sẽ có khuynh hướng mưng mủ và càng lúc càng lớn hơn.

          Đó là một trong những lý do tại sao Chúa Giê-su dạy chúng ta phải tha thứ.  Người biết việc không tha thứ sẽ nguy hại như thế nào.  Tuy nhiên đồng thời Người cũng không phủ nhận lời kêu gọi tha thứ này thật khó thực hiện.  Dù vậy, chính bản thân Chúa Giê-su đã bị người bạn thân phản bội.  Bạn thử tưởng tượng xem Người đã khóc thương Giu-đa như thế nào!  Còn nữa, Chúa Giê-su khích lệ và còn truyền lệnh cho chúng ta phải tha thứ, làm hòa và để cho những niềm đau quá khứ qua đi.  Người còn đi xa hơn khi nói rằng mức độ chúng ta phải tha thứ cho nhau được đo lường bằng mức độ Chúa Cha tha thứ cho chúng ta (Mát-thêu 18:35).

          Đơn giản là không có bất cứ con đường nào khác.  Chúng ta phải tha thứ cho nhau.  Điều này có vẻ quá đòi hỏi, nhưng chỉ là đòi hỏi khi chúng ta không nhìn vào Chúa Giê-su và nhận biết lòng thương xót Người đã dành cho chúng ta.  Người có cả một kho tàng tình yêu để đền bù cho những thiếu sót lỗi lầm của chúng ta.  Người có thể nâng đỡ chúng ta khi con tim chúng ta chai đá hoặc đắng cay.

          Thường thường việc tha thứ sẽ xảy ra từ từ và theo từng giai đoạn.  Chúa Giê-su biết rõ điều ấy.  Người không quan tâm chúng ta phải tha thứ cho mọi người trọn vẹn ngay lập tức, nhưng Người quan tâm chúng ta hãy giữ cho trái tim mình mềm mỏng và hãy xin Người ban ơn sủng để chúng ta mỗi ngày một biết thương xót hơn.  Vậy bạn hãy bước thêm một bước nữa hôm nay để làm hòa với anh chị em!  Bạn hãy để cho tình yêu của Chúa Ki-tô đầy tràn trên bạn khiến bạn có thể đem cùng một tình yêu và lòng thương xót ấy đến mọi người trong đời bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, chỉ có Chúa mới chữa lành được trái tim tan vỡ và những tâm hồn bị tổn thương.  Xin Chúa cho con được chữa lành nhờ sức mạnh của Thần Khí Chúa.  Xin ban cho con ơn biết tha thứ”.