Chúa Nhật tuần II mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 17:1-9

 

Chúng con ở đây, thật là hay.  (Mát-thêu 17:4)

 

          Thật nực cười!  Trước hết chúng ta thấy Phê-rô vội vã cho rằng thật là tốt khi được chứng kiến Chúa Giê-su biến đổi hình dạng.  Huy hoàng biết bao!  Ngạc nhiên biết mấy!  Chẳng lẽ không muốn ở lại để tận hưởng những giây phút tuyệt vời này hay sao?  Chẳng lẽ không muốn nấn ná lại càng lâu càng tốt hay sao, tiện thể cũng để hỏi ông Mô-sê và ông Ê-li-a vài ba câu hỏi về thiên đàng?

          Nhưng rồi ngay sau lúc ngợp trong ánh huy hoàng của trời cao, ông Phê-rô sẵn sàng làm công việc xây dựng một đài kỷ niệm để tôn vinh biến cố.

          Trở ngại là ông không thể làm cả hai việc một lúc.  Hoặc ông ở lại trên núi để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa, hoặc ông phải xuống núi để kiếm vật liệu mà khởi đầu công trình.  Ông không thể đem theo khung cảnh biến đổi hình dạng của ba vị, nhưng ông cũng không thể xây đài kỷ niệm mà không bỏ các vị ở lại trên núi.  Vị tông đồ phải làm sao bây giờ?

          Nói cho đúng hơn, bạn sẽ làm gì trong trường hợp ấy?  Khi cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, rất có thể chúng ta sẽ bị cám dỗ muốn ra ngoài và phục vụ Người ngay lập tức.  Trong cơn nhiệt thành ban đầu sau một khóa tĩnh tâm, có lẽ chúng ta sẽ hăng hái ghi tên vào một số hoạt động tông đồ trong giáo xứ.  Rồi khi những công việc này đòi hỏi một chút, chúng ta lại có thể nhanh chóng nguội dần bởi vì chúng ta không dành thời giờ ở với Chúa và “lắng nghe Người” (Mát-thêu 17:5).

          Quan trọng là chúng ta phải dành thời giờ sống trong sự hiện diện của Chúa Giê-su, chìm đắm trong tình yêu của Người và suy đi nghĩ lại lời Người trong Kinh Thánh!  Còn cơ hội nào tốt hơn là trong Thánh lễ hôm nay!  Phải, chính tại đây Phụng vụ Lời Chúa dẫn bạn đến Phụng vụ Thánh Thể, để bạn được lắng nghe tiếng Chúa và chiêm ngưỡng vinh quang Người.  Tiếng của Người ẩn tàng trong tiếng nói của người đọc sách thánh và vị giảng thuyết, vinh quang của Người ẩn tàng dưới hình bánh và rượu.  Nhưng Người ở đó, sẵn sàng ban đầy tràn tất cả những gì bạn cần thiết.  Vậy bạn hãy xin Người mở mắt bạn, rồi tâm hồn bạn sẽ được biến đổi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, mọi vinh quang và chúc tụng thuộc về Chúa!  Xin Chúa đến đổ vào tâm hồn con đầy tràn sự hiện diện của Chúa.  Con muốn được thấy tôn nhan Chúa”.