Thứ Hai tuần II mùa Chay

Suy niệm Đa-ni-en 9:4-10

 

Ôi, lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, Đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài.  (Đa-ni-en 9:4)

 

          Cao cả và đáng sợ…  Tỏ lòng nhân nghĩa…  Giao ước.  Tất cả những điều này dường như có phải là một cách xa lạ để bắt đầu một lời nguyện thống hối hay không?  Vậy mà ở đây ngôn sứ Đa-ni-en vững lòng tuyên xưng tình yêu Thiên Chúa trước khi ông bắt đầu xưng thú tội lỗi mình và tội lỗi của dân tộc ông!

          Làm sao Đa-ni-en có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ cho ông?  Có lẽ vì ông nghĩ đến kinh nghiệm cá nhân mình.  Ngày này qua ngày khác, Thiên Chúa đã tỏ cho Đa-ni-en biết Người yêu thương ông biết chừng nào.  Người đã cho ông có dịp thăng tiến địa vị trong một vương quốc của dân ngoại.  Người đã cứu thoát ông trong hang sư tử và khỏi âm mưu giết hại ông.  Rõ ràng Thiên Chúa đã hết lòng với Đa-ni-en!

          Đa-ni-en không có trở ngại gì khi thành thực về tội lỗi mình và tội lỗi của đồng bào ông.  Ông chẳng giữ bí mật điều gì cả, thậm chí ông biết rằng công lý thực sự không đứng về phía ông (Đa-ni-en 9:7).  Tin tường mình được bình an trước sự hiện diện Chúa, Đa-ni-en có thể được trong sạch trước mặt Chúa vì ông đã hằng cảm nghiệm được giao ước thương xót của Chúa.

          Còn bạn nhìn Chúa thế nào?  Nếu bạn nhìn Người như là đáng sợ và quá đòi hỏi, thì hoặc là bạn sẽ không dám đến với Người, hay là bạn sẽ bị dằn vặt bởi ý thức tội lỗi đến nỗi để hết cả thời giờ cầu nguyện mà thú tội và than van cho tình trạng thiếu lòng tin của bạn.

          Bạn đừng rơi vào cái bẫy đó!  Cha trên trời quá tốt lành, quá quảng đại, đúng thế!  Bạn hãy lấy trường hợp Đa-ni-en làm gương mẫu.  Bạn hãy tin rằng Chúa mà bạn tuyên xưng        là Cha đáng yêu mến và đầy lòng thương xót.  Bạn hãy nhớ lại lòng nhân lành Chúa đối với bạn năm này qua năm khác.  Bạn hãy nghĩ về Chúa Giê-su thực sự muốn chịu khổ hình thập giá chỉ vì muốn bạn được cứu chuộc.  Chẳng lẽ Người đã trải qua tất cả những điều ấy để rồi nuốt lời không tha thứ hay sao?

          Vậy bạn hãy vững bước, tin tưởng tuyên xưng vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho bạn.  Bạn hãy vững bước và xưng thú tội lỗi bạn với Người.  Bạn không phải sợ bất cứ sự kết án nào cả.  Bạn cứ nhớ lấy những lời của ngôn sứ Đa-ni-en trong đầu óc bạn và bạn sẽ bình an:  “Lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, Đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài” (Đa-ni-en 9:4).

 

          “Lạy Chúa, tình Chúa yêu thương con thật là mạnh mẽ!  Xin ban cho con một trái tim khiêm nhường và thống hối.  Xin Chúa giúp con trải tội lỗi con dưới chân Chúa, để con biết được sự tự do đích thực”.