Thứ Hai tuần III mùa Chay

Suy niệm 2 Vua 5:1-15

 

Ông trở lại gặp người của Thiên Chúa.  (2 Vua 5:15)

 

          Bạn thử tưởng tượng một đứa con nhất định không chịu làm việc gì đó theo cách cha mẹ nó dạy, nhưng cứ muốn làm theo ý riêng của nó, rồi hậu quả sẽ rất là tai hại.  Trong tình huống như vậy, người làm cha mẹ tốt sẽ khích lệ và giãi bày với nó cho đến khi nào nó đổi ý.  Sau đó đứa bé mới ngỡ ngàng tại sao nó đã có thể hoàn tất việc làm một cách thành công và hữu hiệu như vậy. Chỉ là trước hết nó đã nghe lời!

          Cũng thế, câu truyện hôm nay về ông Na-a-man cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã hoạt động thế nào để dẫn dắt chúng ta tránh khỏi thái độ tin cậy vào ý riêng mình và vào đường lối của thế gian, nhờ đó chúng ta có thể học biết được những ơn ích của việc thực hiện mọi sự theo đường lối Chúa.

          Khi ngôn sứ Ê-li-sa bảo ông Na-a-man làm một việc xem ra tức cười, là đi tắm bảy lần dưới sông Gio-đan, thì ông Na-a-man “đã quay lưng lại và tức tối ra đi” (2 Vua 5:11).  Ông đã vượt đường xa đến chỉ để nghe ngôn sứ bảo ông hãy đầm mình dưới dòng sông Gio-đan đục ngàu này sao?  Ông có thể cứ ở nhà và tận hưởng dòng nước trong lành và tươi mát của những con sông miền Đa-mát.  Chắc chắn đường lối của ông tốt hơn là theo cách “người của Thiên Chúa” chỉ vẽ (5:8)!

          Chúc tụng Chúa vì các đầy tớ của quan Na-a-man đã hành động thay cho lương tâm của ông!  Họ lý giải với ông và thuyết phục ông hãy đổi ý.  Nói theo một ý nghĩa nào đó, họ đã giúp ông thống hối, trở thành một Na-a-man khiêm nhường, quay về với lời Chúa và đã được chữa lành cách lạ lùng. Việc chọn lựa này đã đem ông đến một mối tương quan sâu xa hơn, sẵn sàng thờ phượng Chúa hơn và mật thiết với Chúa hơn.

          Chúa muốn dẫn dắt cuộc sống chúng ta.  Đôi khi trong cầu nguyện, có khi qua Kinh Thánh hoặc nhờ một bài giảng.  Nhiều khi qua một người thân trong gia đình.  Bất kể nhận ra Chúa dẫn dắt cách nào, bạn cũng hãy noi gương ông Na-a-man.  Dù cho bạn cảm thấy Chúa thúc giục bạn theo một hướng bất ngờ, bạn cũng cứ tiến theo và thử xem.  Nếu kết quả là tích cực, bạn hãy tiếp tục và hăng hái hơn nữa.  Ban đầu xem ra phiêu lưu, nhưng cuối cùng bạn sẽ thấy chẳng có gì sánh được với quyền năng của Thần Khí Chúa để biến đổi bạn và đưa bạn tới mối tương quan sâu xa hơn với Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con hôm nay hoàn toàn quay về với Chúa.  Xin ban cho con ơn được thay đổi do lời Chúa”.