Thứ Năm tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 11:14-23

 

Tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ.  (Lu-ca 11:20)

 

          Đám đông dân chúng kinh ngạc khi thấy quyền năng Chúa Giê-su đã biểu lộ.  Làm sao Người lại có thể xua trừ ma quỷ?  Ma quỷ là những kẻ thù mạnh mẽ và đáng sợ của Thiên Chúa và dân Người.  Vậy làm sao Chúa Giê-su là Đấng mà dân chúng nghĩ chỉ là người thường như mọi người lại chế ngự được một tên quỷ trong số ma quỷ?  Chắc chắn Chúa Giê-su phải là một nhân vật nào đó của ma quỷ.  Ngoài ra làm sao Người có được quyền lực như thế?

          Bạn có tưởng tượng được là lời tố cáo như thế quả thực vô lý không?  Xa-tan đời nào dính dáng tới công việc chữa lành hay phục hồi.  Nhưng nó là kẻ gây chia rẽ và phá hoại.  Không thể nào, mà phải là quyền năng Thiên Chúa đã hành động.  Chính Chúa Giê-su đã quả quyết điều này khi Người nói:  “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lu-ca 11:20).

          Ôi, Triều Đại Thiên Chúa!  Triều Đại của Đấng đã tạo dựng muôn loài và gìn giữ chúng trong tình yêu.  Triều Đại của Đấng tha thứ, an ủi và cứu chuộc.  Đây là Đức Vua.  Vương quốc Người đã đến rối!

          Thiên Chúa dấn thân vào một cuộc chiến của quyền năng chống lại ma quỷ.  Người ở trên mọi sự, cho nên không có bất cứ sự chống đối nào có thể đe dọa Người hoặc vương quốc của Người.  Sức mạnh của Người là tuyệt đối, ý định của Người trong sáng và ước muốn của Người về chúng ta luôn toàn hảo.  Vậy tại sao Người hoặc những kẻ theo Người lại phải sợ ma quỷ?  Bạn hãy nhớ:  Mọi kẻ thù của Chúa, cả Xa-tan nữa, đều “khúm núm” trước mặt Người (Thánh Vịnh 66:3).

          Đoạn Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về sự thoải mái khi chúng ta được giải thoát khỏi cám dỗ của ma quỷ.  Nhưng cũng còn một điều kiện, là chúng ta cần phải “quy tụ” với Chúa Giê-su.  Chúng ta cần phải liên kết với Người trong cầu nguyện và cần phải liên kết với nhau trong tình huynh đệ, yêu thương và tin tưởng lẫn nhau.  Chúa Giê-su đã hứa rằng hai hay ba người quy tụ lại nhân danh Người, Người sẽ hiện diện một cách mạnh mẽ (Mát-thêu 18:19).  Vậy nếu bạn muốn biết thế nào là ân sủng, sức mạnh và tự do của thành phần thuộc Triều Đại Người, bạn hãy đến với những anh chị em trong giáo xứ bạn.  Bạn hãy làm quen với họ.  Hãy bắt đầu chia sẻ với họ cuộc sống của bạn.  Hãy cầu nguyện cho nhau và nâng đỡ nhau.  Chúa sẽ dẫn bạn đi tới đâu, bạn biết rồi chứ?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã goi con vào vương quốc Chúa!  Con thuộc về Chúa, lạy Chúa, con biết Chúa sẽ che chở và dẫn dắt con hôm nay”.