Thứ Sáu tuần III mùa Chay

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất!  (Mác-cô 12:29)

 

          Vị kinh sư hỏi Chúa Giê-su:  “Trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” (Mác-cô 12:28).  Ông này muốn tìm kiếm một thứ chìa khóa, một nguyên lý đơn giản để gồm tóm mọi lề luật.  Cũng có một người hỏi cùng một câu hỏi, nhưng trong một hoàn cảnh khác:  “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lu-ca 10:25).  Đâu là điều tôi có thể ý thức chú tâm tới, để điều ấy sẽ bảo đảm cho tôi được vào Nước Chúa?

          Đây là một đoạn Kinh Thánh quen thuộc.  Chúng ta biết Chúa Giê-su trả lời như thế nào rồi.  Người bảo vị kinh sư điều phải làm:  Hãy yêu mến Thiên Chúa.  Hãy yêu thương người khác.

          Tuy nhiên Chúa Giê-su không bắt đầu bằng cách nói như thế.  Mà Người bắt đầu từ những lời Thiên Chúa dạy Mô-sê phải bắt đầu, những lời mọi người Do-thái nhớ nằm lòng ngay từ khi còn bé, là: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất!” (Đệ Nhị Luật 6:4).

          Bạn hãy đến để biết Thiên Chúa là Đấng nào!  Hãy tiếp xúc với giao ước tình yêu và trung thành của Người!  Hãy xem Người hết mình dấn thân cho bạn như thế nào!  Nếu hiểu được những điều này, bạn sẽ đương nhiên sấp mình thờ lạy Chúa và dốc hết nghị lực vào việc yêu mến Chúa.  Rồi khi cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa, nghĩa là biết Người như một người bạn, bạn sẽ chỉ còn thấy Chúa yêu thương mọi con cái Người tha thiết biết chừng nào.  Nhận ra Chúa yêu thương nhưng người chung quanh sẽ giúp bạn hiểu yêu thương tha nhân là điều theo lẽ tự nhiên nhất trần gian.

          Bạn có nhận thấy dường như bạn không mấy tiến triển trong mùa Chay này không?  Thay vì cắn răng nhất quyết cố gắng hơn, bạn thử tìm một cách khác xem sao.  Hãy dừng lại, quan sát và lắng nghe.  Hãy chậm chậm lại, dành thì giờ ở trước mặt Chúa, để cho Người nói với bạn và đỡ bạn đứng lên.  Có lẽ bạn hãy chậm rãi đọc vài Thánh Vịnh (thí dụ các Thánh Vịnh 23, 63, 73, 118, 136).  Hãy để những Thánh Vịnh ấy nhắc nhở bạn Thiên Chúa cao cả như thế nào và Người đã làm cho bạn biết bao nhiêu điều.

          Bạn cứ làm như thế đi, tình yêu sẽ dâng lên trong bạn.  Cứ làm thế đi, bạn sẽ thấy dễ yêu mến Thiên Chúa và theo Người hơn.  Cứ làm thế đi, bạn sẽ thấy trong lòng có sự cảm thông lớn lao hơn đối với những người chung quanh bạn.  Nếu bàn thì giờ để lắng nghe, bạn sẽ thầy dễ vâng lời hơn!

 

          “Lạy Cha, chỉ có Cha là Đức Chúa.  Xin Cha cho Thánh Thần trào dâng trong con, đổ đầy trong con lòng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân”.