Thứ Tư tuần III mùa Chay

Suy niệm Đệ Nhị Luật 4:1.5-9

 

Đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em.  (Đệ Nhị Luật 4:9)

 

          Anh em đừng quên!  Ông Mô-sê khích lệ dân Ít-ra-en khi ông đứng trước thềm tiến vào Đất Hứa.  Đừng quên là anh em đã tới đây như thế nào.  Chúa đã dẫn đưa anh em.  Người đã giải thoát anh em khỏi ach nô lệ.  Người đã nuôi dưỡng anh em trong sa mạc.  Anh em hãy nhớ những điều ấy khi anh em vào miền đất lành này để anh em có thể dạy dỗ con cháu anh em biết về Chúa.

          Ông Mô-sê đã ghi nhớ.  Ông Giô-suê đã ghi nhớ.  Vua Đa-vít, ngôn sứ I-sai-a và Ê-dê-ki-en cùng biết bao người khác đã ghi nhớ.  Còn bạn thì sao?  Bạn có thể ngồi xuống và suy nghĩ về một ít dịp bạn ý thức mạnh mẽ sự hiện diện của Thiên Chúa hoặc bạn biết Chúa đã hoạt động mạnh mẽ trong đời bạn không?  Bạn hãy cố gắng nhớ lại năm trường hợp như vậy.  Có thể đó là khi Chúa nhậm lời bạn cầu nguyện trong lúc tuyệt vọng.  Có thể là việc một đứa con ra đời.  Hoặc có thể chỉ là một lần bạn cảm thấy Chúa yêu thương bạn và bạn rất gần Chúa.  Nào, bạn hãy dành một hoặc hai phút để suy nghĩ.

          Được.  Bạn đã nhớ lại một ít dịp như vậy rồi, giờ bạn hãy xét mình:  Đức tin của bạn có được tăng thêm hơn không?  Bạn có cảm thấy tin tưởng hơn hoặc bình an hơn không?  Đó là những gì Chúa muốn dành cho chúng ta.  Người muốn chúng ta hãy giữ những công việc quá khứ Người đã thực hiện luôn được sống động trong tâm trí bạn, để chúng ta có thể xây dựng một nền móng đức tin vững chắc cho tương lai.

          Thực thế, những cơ hội “ngoạn mục” ấy vừa sống động đối với đức tin chúng ta cũng vừa là những chân lý vững chắc mà chúng ta gặp được trong Kinh Thánh và giáo lý.  Chúng cho chúng ta thấy Chúa hoạt động trong cuộc đời chúng ta.  Chúng cho chúng ta thấy Người giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, có lẽ còn thường xuyên hơn chúng ta tưởng.  Chúng làm chứng rằng Chúa yêu thích chúc phúc cho chúng ta và ban ân sủng Người cho chúng ta.

          Vậy bạn hãy liên kết những câu truyện cá nhân này với nền móng đức tin của bạn, cùng với những chân lý và những câu truyện trong Kinh Thánh.  Bạn hãy viết lại thành nhật ký thiêng liêng và để nó ở đâu đó có thể thấy được trong nhà bạn hoặc chỗ làm việc.  Trân quý những biến cố ấy sẽ giúp bạn ý thức hơn về việc Chúa dẫn dắt bạn trong cuộc sống.  Nó sẽ giúp bạn thưa “xin vâng” với Chúa và “không” với những cám dỗ.  Quan trọng hơn nữa, trân quý như thế sẽ giúp bắc thang cho bạn tìm kiếm bàn tay Chúa hôm nay, ngày mai và tiếp tục.

 

          “Lạy Chúa, Chúa là Đá Tảng của con, là nền móng cuộc đời con”.