Thứ Bảy tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 7:40-53  

 

Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy.  (Gio-an 7:46)

 

          Đám đông dân chúng hết thảy đều bị khuấy động về Chúa Giê-su.  Một đám kêu lên: “Ngài là một Ngôn sứ!”  Đám khác la lớn:  “Không phải thế, Ngài là Đấng Mê-si-a!”  Rồi họ tranh luận:  “Ông Giê-su từ Ga-li-lê mà đến.  Còn Đấng Mê-si-a đến từ Bê-lem”.  Xác tín với quan điểm của mình, mỗi bên đều hành động theo những gì họ cho là đúng và muốn những người khác cũng phải tin như thế.  Họ la lối và diễu cợt ông Ni-cô-đê-mô khi ông này muốn cho hai bên hãy tranh luận đàng hoàng (Gio-an 7:51-52).  Thích thú nữa là chẳng thấy ai hỏi thẳng Chúa Giê-su xem Người là ai và từ đâu đến.

          Các vệ binh Đền Thờ được phái tới để bắt Chúa Giê-su có lẽ cũng chẳng quan tâm nữa.  Nhưng rồi một điều gì đó khiến họ thấy thật cảm động nên không thi hành lệnh bắt Chúa nữa.  Có lẽ họ đã nhìn thấy Chúa Giê-su chữa lành người bại liệt bên hồ nướ Bết-da-tha (Gio-an 5:1-9).  Cũng có thể họ đã nghe Chúa Giê-su giảng sau đó (5:19-40).  Dù sao đi nữa, chính họ đã mắt thấy tai nghe nên quyết định hành động theo những gì họ biết về Chúa Giê-su qua cảm nghiệm của riêng họ.

          Vậy cảm nghiệm của bạn nói gì với bạn về Chúa Giê-su?  Có rất nhiều điều Chúa Thánh Thần muốn tỏ ra cho bạn.  Có thật nhiều điều Người muốn giải thích, soi dẫn và làm sáng tỏ, không phải để bạn huyênh hoang về kiến thức của bạn, nhưng để đưa tương quan giữa bạn với Chúa tới mức độ sâu xa hơn.  Đừng chỉ an phận nghe người khác giải thích hay diễn tả, tuy cũng có thể hữu ích và thêm chút ánh sáng.  Nhưng chính bạn hãy đích thân tìm kiếm Người.  Hãy lắng nghe Người.  Hãy đặt câu hỏi với Người.  Hãy mời Người dạy dỗ và dẫn dắt bạn, cũng như bạn đã học lắng nghe Thánh Thần của Người.

          Rồi khi có điều gì đó sống dậy trong lòng bạn, bạn hãy theo đuổi.  Bạn hãy so sánh điều ấy với Kinh Thánh và giáo lý, nhưng chính bạn phải tự mình trắc nghiệm.  Bạn hãy bước ra ngoài trong đức tin.  Hãy xem điều ấy có sinh hoa trái không.  Đừng sợ phạm lỗi lầm.  Chúa biết rõ lòng bạn.  Người thấy được khi bạn đang bước đi, dù là những bước chập chững, nhưng với tất cả tình yêu và lòng ao ước được biết Người rõ hơn.  Người đủ vĩ đại để sửa lại những bước sai trên đường của bạn.  Người rất giỏi khi dịu dàng sửa dạy chúng ta và giữ chúng ta cũng như những người chung quanh chúng ta khỏi phạm vào những lỗi lầm to lớn hơn.  Người chỉ muốn chúng ta hạy biết Người mỗi ngày một rõ hơn.  Người chỉ muốn chúng ta dần dần xác tín hơn rằng Người là Chúa và là Đấng Cứu độ.  Chẳng lẽ bạn không muốn như vậy hay sao?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa là Đấng Mê-si-a.  Hôm nay xin Chúa dạy con.  Xin giúp con bước gần Chúa hôm nay”.