Thứ Tư Lễ Tro

Suy niệm Giô-en 2:12-18

 

Hãy rúc tù và tại Xi-on!  (Giô-en 2:15)

 

          Lời kêu gọi thống hối ngày xưa là như thế đó.  Hãy sẵn sàng!  Ngày phục sinh đang tới gần, vậy hãy ăn chay!  Hãy cầu nguyện!  Hãy làm phúc bố thí!

          Khi dân chúng thời ngôn sứ Giô-en nghe lời Chúa triệu gọi, họ đã đáp lại bằng cách “xé” tâm hồn chứ không phải xé áo.  Họ lập một cuộc chay tịnh, họp nhau lại trong Đền Thờ để cầu nguyện và nài xin Chúa thương xót họ.  Như Giô-en cho chúng ta biết, Thiên Chúa đã thương xót họ.  Không những Chúa đã cất đi tai họa châu chấu bao vây họ, Người còn hứa ban cho họ những ơn lành trọng đại hơn.  Người hứa đổ Thần Khí xuống trên họ (Giô-en 3:1).

          Đã tới giờ chúng ta phải lắng nghe tiếng tù và kêu gọi chúng ta.  Đó là thời gian học biết yêu mến Chúa Giê-su sâu xa hơn và cầu nguyện cho nhiều người tin vào Chúa hơn.  Nhưng đây cũng là thời Chúa đổ xuống trên chúng ta Thánh Thần của Người.  Đó là thời gian để ân sủng tràn xuống từ ngai tòa Chúa, lôi kéo chúng ta đến gần trái tim Người và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi luôn sẵn sàng bám chặt lấy chúng ta.

          Phối hợp lòng sốt sắng của chúng ta với ân sủng và quyền năng của Chúa có thể làm cho mùa Chay này trở nên thời gian biến đổi đích thực cho chúng ta.  Trong mùa này, mỗi ngày Chúa sẽ ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội để đến và lãnh nhận nơi Người.  Mỗi ngày Người sẽ nhiều lần mời gọi chúng ta quay lưng lại tội lỗi và trở về với Chúa Ki-tô.  Rồi mỗi khi chúng ta đáp lại lời Chúa mời gọi, Người sẽ ban cho chúng ta tràn đầy tình yêu của Người.  Người sẽ lấy từng cái “chết nho nhỏ” trong mỗi hành vi từ bỏ chính mình của chúng ta để biến nó thành một chứng từ sáng chói nói lên sự phục sinh của Người.

          Vậy bạn định làm gì trong mùa Chay này?  Bạn làm thế nào để đáp lại tiếng tù và kêu gọi của Chúa một cách tốt đẹp nhất?  Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để viết xuống sự cam kết của bạn.  Rồi bạn hãy soạn một kế hoạch làm sao thực hiện sự cam kết ấy.  Bạn hãy nhớ:  Những hành động của chúng ta được phối hợp với ơn Chúa sẽ có thể thực hiện được những phép lạ đấy!

 

          “Lạy Chúa, tù và đã trổi lên rồi và con muốn đáp lời.  Xin Chúa giúp con biết xé tâm hồn mình trong mùa Chay này, để tâm hồn con được hoàn toàn đầy tràn tình yêu và Thánh Thần của Chúa”.