Thứ Ba Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 13:21-33.36-38

 

Giu-đa vừa ăn xong miếng bánh.  (Gio-an 13:7)

 

          Chúa Giê-su vừa mới rửa chân cho từng môn đệ, kể cả kẻ sẽ phản bội Người.  Rồi khi báo trước về việc phản bội, Chúa lại đến với Giu-đa, chấm một miếng bánh và trao cho ông ta.  Làm cử chỉ này, Chúa Giê-su không muốn loại bỏ một người môn đệ tồi, nhưng Người muốn cho Giu-đa một cơ hội nữa để ông ta nhận biết Người là Đấng nào.  Đó là lần cuối cùng Chúa đến với một người môn đệ đã lạc đường, lòng đầy cay cú và xáo trộn.

          Một số học giả Kinh Thánh cho thấy trong đoạn này có một ám chỉ về Bí tích Thánh Thể.  Giu-đa đã ăn miếng bánh, nhưng ông ta vẫn không thể nhận thức ân huệ được ban cho ông hoặc căn tính của Đấng đã cho ông ân huệ ấy.  Mặc dù sau tất cả thời gian dài Giu-đa đã ở với Chúa Giê-su, ông ta vẫn không thể chấp nhận Người giống như ông Phê-rô và các môn đệ khác đã chấp nhận Người.  Tâm hồn ông trở nên chai đá vì những lựa chọn ông đã làm, cho nên đã đóng chặt lại rồi.  Do đó ông ta ăn và uống là lãnh lấy sự kết án cho chính mình.

          Khi Chúa Giê-su tiếp tục đến và hiến mạng sống cho Giu-đa, Người cũng làm như vậy cho chúng ta.  Mỗi lần chúng ta rước lễ, Chúa Giê-su ban cho chúng ta một cơ hội để tiếp nhận Người vào cuộc sống chúng ta sâu xa hơn.  Người mời gọi chúng ta hãy dẹp đi những trở ngại do chúng ta dựng lên để có thể tiếp nhận tình yêu của Người.

          Điều này không làm cho trái tim bạn cảm động hay sao? Bất kể những chọn lựa của chúng ta đã khiến chúng ta phải xa Chúa Giê-su thế nào đi nữa, Người vẫn tiếp tục đến với chúng ta.  Khi chúng ta lờ mờ không hiểu biết Người, Người sẽ ban cho ánh sáng soi tỏ.  Khi mối tương quan của chúng ta với Người yếu ớt, Người muốn nó phải sâu xa hơn.  Mỗi lần chúng ta tiến đến bàn thánh để rước lễ, chúng ta lại có một cơ hội duy nhất để thay đổi đời sống thêm một chút – và để tiếp nhận ân sủng cũng như sức mạnh của Người nhiều hơn nữa.

          Mỗi Thánh lễ đều cho bạn một cơ hội để ăn “miếng bánh” trong đức tin!  Bạn hãy lãnh nhận ân huệ sự hiện diện Thánh Thể của Chúa Giê-su và tiếp đón Đấng đã chịu đau khổ và chết cho bạn.  Bạn hãy để Chúa Thánh Thần mở mắt bạn và tâm hồn bạn, để bạn có thể tiếp đón Chúa vào cuộc sống bạn mỗi lúc một hơn.  Mặc cho những lựa chọn trong cuộc đời đưa bạn tới đâu thì cũng không bao giờ là muộn cả.  Rồi khi bạn thưa xin vâng với Chúa, bạn sẽ thấy mình vui mừng trong tình yêu và sự trung thành của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con rất cảm động trước tình yêu của Chúa.  Chúa không khi nào ngừng đến với con và hiến mạng sống cho con.  Xin Chúa giúp con tiếp nhận Chúa với tất cả tâm hồn!”