Thứ Hai Tuần

Suy niệm Gio-an 12:1-11

 

Cả nhà sực mùi thơm.  (Gio-an 12:3)

 

          Thử tưởng tượng bạn đang hò hẹn với một người và bạn muốn mua một món quà để tặng cho người đặc biệt ấy.  Chắc bạn sẽ không quơ ngay lấy món đồ đầu tiên bạn nhìn thấy trong một cửa hàng bán đại hạ giá.  Nhưng bạn sẽ tốn thì giờ để đi tìm cho được món đồ thích hợp.  Rồi khi tặng quà, bạn sẽ không ghé qua chỗ họ, để lại món quà với mảnh giấy ghi chú.  Nhưng bạn sẽ đích thân đem đến và bạn muốn cho họ biết họ quan trọng đến chừng nào.

          Tất cả những hành động này cũng giống như những gì cô Ma-ri-a đã làm trong bài Tin Mừng hôm nay.  Lọ dầu thơm cam tùng quý giá của cô nói lên tấm lòng ngưỡng mộ thật phung phí của một người yêu thương.  Phung phí không những vì nó rất đắt tiền – bằng lương công nhân một năm trời – mà còn vì cách cô đã cho đi như thế nào nữa.  Nếu là xức dầu an táng Chúa Giê-su thì cô sẽ chỉ xức lên đầu Chúa mà thôi.  Nhưng trong hành vi thờ lạy và thờ phượng Chúa, cô đã xức dầu chân Người.  Làm như vậy, cô muốn nói rằng:  “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa vì tất cả những gì Chúa đã làm và sẽ làm cho con”.

          Chúa Giê-su có lẽ cũng mong đợi Giu-đa thực hiện cùng một việc sùng bái như vậy.  Dầu sao thì ông ta cũng là một trong số mười hai người đã được tuyển chọn trong Ít-ra-en.  Giu-đa đã ở với Chúa Giê-su ba năm trọn, nghe Người giảng dạy và chứng kiến Người làm những phép lạ.  Tuy nhiên Giu-đa lại mất đi lòng sùng mộ đối với Chúa.  Ông ta trở nên ích kỷ đến nỗi không còn thể nào cho Chúa điều gì cả, ngay cả một chút tấm lòng cũng không có.  Giu-đa chỉ say mê với những gì ông ta có thể đạt được.  Ông ta còn sẵn sàng phản bội Chúa Giê-su để đổi lấy mấy chục đồng bạc nữa!

          Khi bạn cầu nguyện trong tuần này, hãy giữ lấy hình ảnh Mẹ Ma-ri-a trong tâm trí.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn được ý thức sâu xa hơn về việc thờ phượng.  Hãy suy niệm về tất cả những điều Người chúc phúc cho bạn.  Bạn hãy suy đi nghĩ lại về công việc cứu độ vô song trên thập giá của Chúa.  Bạn hãy dẹp sang một bên mọi lo âu về tương lai hoặc những hối hận đắng cay quá khứ.  Chỉ cần nhớ là hôm nay Chúa yêu thương bạn.  Hãy để cho những sự thật này thấm nhập vào tâm hồn bạn, để rồi trong bạn sẽ trào dâng lời ngợi khen và cảm tạ.  Bạn nên biết rằng mọi lời cầu nguyện khiêm nhượng và biết ơn bạn dâng lên Chúa đều giống như hương trầm thơm ngát bay lên tới Người!

 

          “Lạy Chúa, con biết làm sao cảm tạ Chúa vì đã cứu chuộc con khỏi tội lỗi và ban cho con sự sống mới? Con chẳng bao giờ có thể cảm tạ Chúa cho đủ!”