Thứ Ba tuần V mùa Chay

Suy niệm Dân số 21:4-9

 

Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.  (Dân số 21:9)

 

          Thật lạ khi người ta bảo những người Ít-ra-en bị rắn cắn là nếu muốn được chữa lành thì hãy nhìn lên một con rắn bằng đồng!  Vậy mà điều ấy lại hiệu nghiệm.  Nọc độc chắc chắn có thể giết chết họ thì giờ đây đã hết sức tác hại và người ta được cứu thoát.  Họ phải nhìn vào vật đã gây đau đớn cho họ, dán mắt vào những hậu quả của sự kiện cứng lòng tin của họ.  Nói theo một nghĩa khác, nếu họ muốn được giải thoát khỏi tội lỗi, thì họ cần phải đối mặt thẳng với tội lỗi của mình, nhìn nhận sự có mặt và hậu quả của tội lỗi trong đời sống họ.

          Giờ đây chúng ta hãy bước vào thời Chúa Giê-su.  Chính Người cũng biểu lộ một mâu thuẫn.  Người biết rằng Người phải được giương lên cao trên thập giá để hết thảy chúng ta được giải phóng khỏi nọc độc của tội lỗi và sự chết.  Người cũng biết rằng chính dụng cụ gây nên cái chết của Người sẽ trở nên nguồn mạch sự sống cho chúng ta.  Chúng ta chỉ cần chăm chú nhìn lên thánh giá và chúng ta sẽ được cứu độ.

Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ ngắm nhìn thánh giá.  Bạn hãy nhận ra ở đó những hậu quả tội lỗi của bạn và tội lỗi của mọi người trong tất cả lịch sử.  Bạn hãy nhìn vào Đấng đã lãnh nhận mọi hậu quả tội lỗi.  Bạn hãy nhìn Chúa Giê-su, Chiên Thiên Chúa toàn hảo, tự nguyện gánh chịu số phận đáng lẽ là của bạn.

Bạn cứ tiếp tục nhìn đi.  Bạn sẽ đọc thấy trên thập giá ấy định nghĩa tuyệt hảo về tình yêu.  Chúa Giê-su đã nói rằng tình yêu lớn lao nhất, đó là “liều mạng sống mình vì bạn hữu” (Gio-an 15:13).  Bạn hãy để cho tình Chúa Giê-su yêu thương bạn – một tình yêu riêng tư và ấm áp – làm cho trái tim bạn tan chảy.  Bạn hãy để cho lòng cảm thương của Chúa Giê-su dành cho bạn – lòng tự nguyện chịu đau khổ vì bạn – thúc giục bạn hãy hiến dâng cho Người sự sống, ý chí và các hoạch định của bạn.

Bây giờ bạn hãy nhìn chung quanh bạn.  Hãy nhìn những anh chị em cũng đang ngắm nhìn thánh giá như bạn.  Họ đã được cứu chuộc như chính bạn đã được cứu chuộc.  Số phận của họ là số phận giống như bạn.  Hãy để cho cuộc đời, những câu truyện, những nhu cầu, những hy vọng và ước mơ của họ giục giã bạn bằng tình thương yêu.  Bạn không cô độc đâu!  Cùng với họ, bạn sẽ có thể chuyển núi rời non trong thế giới này.  Là một thân thể, chúng ta có thể nói với mọi người rằng:  “Hãy nhìn xem!  Ở đây trên thánh giá!  Ở đây là câu trả lời cho hết mọi nhu cầu của chúng ta!”

 

“Lạy Chúa Giê-su, hết thảy đều ngợi khen Chúa vì thánh giá của Chúa!  Xin cho hết thảy chúng con trở nên dấu chỉ hy vọng, chiếu tỏa tình yêu và lòng cảm thương của Chúa đối với mọi linh hồn!”