Thứ Bảy tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 11:45-56

 

Chúng ta phải làm gì đây?  Người này làm nhiều dấu lạ.  (Gio-an 11:47)

 

          Xét chung, sứ vụ Chúa Giê-su có đầy những phép lạ.  Người biến nước thành rượu (Gio-an 2:1-11).  Rồi Người chữa lành con của một viên quan triều đình mà không cần đến thăm và chạm tay vào đứa trẻ (4:47-54).  Sau đó, chỉ một lời truyền, Người chữa lành một người bại liệt đã ba mươi tám năm (5:1-9).  Người cũng đi trên mặt nước, khiến cho bánh và cá hóa nhiều và đã chữa lành người mù bẩm sinh (6:1-21; 9:1-8).  Sau cùng, ở tột đỉnh của những phép lạ, Người đã cho một người được sống lại từ cõi chết (11:34-44).

          Thái độ của những kẻ chống đối Chúa Giê-su trước tất cả những việc này xem ra chẳng có gì là nồng nhiệt cả.  Họ không chối bỏ những sự kiện;  họ cũng chẳng quan tâm đến chúng.  Nhưng họ chỉ thiển cận chú tâm đến những lo lắng của họ thôi, đó là Chúa Giê-su sẽ gây ra rắc rối giữa họ với người Rô-ma.

          Chẳng phải đó cũng là những gì xảy ra khi chúng ta mất đi mối tương quan với Chúa trong cuộc sống hằng ngày hay sao?  Một phép lạ xảy ra, thế mà chúng ta lại không nhìn nhận bằng cách giải thích thế này thế nọ.  Một người hối cải và thay đổi cuộc sống thì chúng ta lại cho rằng đó là họ đang trưởng thành.  Chúng ta có cảm giác bình an khi dự Thánh lễ, nhưng lại cho là nhờ đàn hát chứ không phải nhờ Chúa Thánh Thần.  Có phải chúng ta đã trở nên quá “ngụy biện” cho những gì tốt đẹp của mình rồi chăng?

          Chúa Giê-su thúc giục:  “Hãy để trẻ em đến với Thầy” (Mát-thêu 19:14).  Người muốn chúng ta hãy đến với Người với niềm mong đợi của trẻ thơ, mở to mắt và ngưỡng mộ những gì Người sẽ làm sau đó.  Người muốn chúng ta hãy xin phép lạ và hãy chờ đợi phép lạ, hãy dừng bước lúc nào đó trong ngày và tự hỏi:  “Tôi đang làm gì đây?”  Những kẻ chống đối Chúa Giê-su đã tiến nhanh quá.  Họ đã quá khẩn trương trong khi đáng lẽ họ cần phải ngạc nhiên trước những gì Thiên Chúa đang thực hiện chung quanh họ.

          Vậy bạn hãy làm quen với tiếng nói nhẹ nhàng và tĩnh lặng của Thánh Thần ở những việc nhỏ nhặt trong đời bạn.  Chúa Giê-su không ngừng tạo dựng, chữa lành, dưỡng nuôi và đem lại sự sống cho dân Người.  Người không bao giờ thay đổi, và những gì Người đã làm hai ngàn năm trước thì Người vẫn còn làm hôm nay.  Bạn hãy học cách cảm nhận sự hiện diện của Người, sự nhẹ nhàng của bàn tay Người chạm tới bạn, âm thanh của tiếng Người nói.  Rồi bạn hãy chuẩn bị nhìn xem điều kỳ diệu mở ra ngay trước mắt bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cầm lấy tay con và dẫn dắt con hôm nay.  Xin Chúa mở mắt con để nhận ra những phép lạ Chúa đang thực hiện chung quanh con và xin giải thoát con để con được vui mừng trước những phép lạ ấy”.