Thứ Sáu tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 10:31-42

 

Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm.  Vì việc nào mà các ông ném đá tôi?  (Gio-an 10:32)

 

          Cả hai bài đọc hôm nay đều trình bày những chuyên viên vạch lá tìm sâu.  Nhưng kẻ vu cáo ngôn sứ Giê-rê-mi-a “rình xem con vấp ngã” (Giê-rê-mi-a 20:10), hy vọng tìm thấy một lỗi lầm để trả thù vì ngài đã rao giảng sứ điệp kết án của Thiên Chúa.  Còn những kẻ tố cáo Chúa Giê-su thì dò xét xem có dấu hiệu nào về “lộng ngôn”, về bất cứ điều gì Chúa Giê-su cho rằng Người đặc biệt gần gũi với Thiên Chúa hay không.

          Với cái nhìn thiển cận như thế nên dân chúng trong cả hai câu truyện đã đánh mất những gì Thiên Chúa muốn ban cho họ.  Họ không quan tâm tới những lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a cảnh báo về cuộc xét xử nghiêm trọng và vì họ từ chối sám hối nên thành trì của họ rơi vào tay quân thù.  Còn những người nghe Chúa Giê-su rao giảng thì chối từ sự sống Người sẽ ban cho họ nếu họ chỉ cần khiêm nhượng và cởi mở đến với Người.  Tâm trí họ đã mang sẵn định kiến, cho nên họ đã đánh mất đi tin mừng về sự phục sinh của Người.

          Chú ý tới những gì là sai trong lời nói hoặc hành động của một người thật là chuyện dễ dàng!  Thật yên tâm khi nghĩ rằng chúng ta chẳng có gì cần phải học nơi người ấy cả!  Nhưng thái độ đó thường mang lại những hậu quả không lường trước được.  Không những nó chia cách chúng ta với người ấy, mà còn có thể khiến chúng ta đánh mất đi điều Thiên Chúa muốn dạy dỗ chúng ta.  Dĩ nhiên chúng ta không thể toa rập với việc làm sai trái, cũng không được tán đồng những dối trá.  Nhưng không có người con cái nào của Chúa trên trần gian này mà chúng ta lại không thể học hỏi được từ nơi họ.

          Thay vì chú ý đến những gì một người nói sai hay làm sai, bạn hãy xin Chúa giúp bạn biết nhận ra những gì họ làm đúng.  Có lẽ có một động lực chính đáng nằm sau những gì xem ra là một chọn lựa kém cỏi.  Có lẽ người ta đang nói là vì sợ hãi hoặc bị đau đớn, mặc dù giọng nói có vẻ giận dữ hay chắc chắn.

          Nói khác đi, bạn hãy để Chúa mở rộng lòng bạn.  Có lẽ người khác có thể cho bạn một cái nhìn mới mẻ để giúp đào sâu những gì bạn biết là thật.  Thay vì cho rằng người ta sai lầm, bạn hãy xin họ giúp bạn hiểu tại sao họ tin và coi trọng những gì họ làm.  Chúa có nhiều sứ giả lạ kỳ lắm.  Bạn đừng đánh mất sứ điệp Người muốn gửi cho bạn nhé!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con đừng vội lên án một ai.  Nhưng xin Chúa mở mắt con và tâm hồn con, để Chúa có thể dạy dỗ con”.