Chúa Nhật lễ Giáng Sinh

Suy niệm Gio-an 1:1-18

 

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.  (Gio-an 1:14)

 

          Qua hai ngàn năm, chúng ta đã mừng ngày này và với lý do chính đáng.  Đây không phải là một cuộc sinh ra bình thường!  Vào ngày này, Chúa Giê-su là “bánh của Thiên Chúa” đã “từ trời xuống và ban cho thế gian sự sống” (Gio-an 6:33).  Vậy khi chúng ta cử hành dịp vui mừng này, hãy xét kỹ hơn một chút về cách Chúa Giê-su đã ban sự sống cho thế giới.

          Khi Chúa Giê-su đến, Người đã đem theo với Người toàn bộ giáo huấn mới.  Người dạy chúng ta suy nghĩ, hành động và cầu nguyện cách nào để cho chúng ta được gần với Cha của Người hơn.  Người dạy chúng ta rằng điều quan trọng là phải yêu thương nhau như là phải yêu mến chính Thiên Chúa vậy.  Cho nên chúng ta hãy quyết tâm thực hành giáo huấn của Chúa Giê-su mỗi ngày.  Chúng ta hứa sẽ yêu thương nhau như Chúa Giê-su yêu thương chúng ta.

          Chúa Giê-su cũng làm nhiều phép lạ đang khi Người còn sống trên mặt đất này.  Những phép lạ ấy cho thấy Người có quyền lực trên thiên nhiên, bệnh tật và cả trên tội lỗi.  Hơn thế nữa, Người đã bảo chúng ta rằng nếu chúng ta tin, chúng ta cũng sẽ có thể thực hiện những phép lạ vĩ đại (Gio-an 14:12).  Vậy hôm nay, chúng ta hứa hãy đặt tin tưởng vào lời Chúa Giê-su.  Chúng ta hãy lập lại đức tin vào Người và quyền năng của Người.  Chúng ta hãy cầu xin phép lạ, lớn cũng như nhỏ, và tin rằng Thiên Chúa sẽ nhận lời chúng ta cầu nguyện.

          Chúa Giê-su đã đến hai ngàn năm trước để có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi.  Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.  Chỉ Người mới có quyền lực hủy diệt tội lỗi và sự chết.  Vậy hôm nay chúng ta hãy nhìn vào Hài Nhi trong máng cỏ và thưa:  “Con cám ơn Chúa đã cứu con và đem con đến sự sống đời đời”.

          Nhập Thể là một mầu nhiệm sâu xa.  Mầu nhiệm ấy cũng không hiểu được giống như mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa vậy.  Làm sao Đấng Tạo dựng lại có thể trở nên thụ tạo?  Làm sao Vĩnh Cửu có thể đi vào thời gian?  Hôm nay, và mọi ngày còn lại trong đời chúng ta, chúng ta hết thảy hãy tuyên xưng:

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Chúa của con.  Con dâng mình con cho Chúa”.