Thứ Bảy tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm 1 Gio-an 2:18-21

 

Đây là giờ cuối cùng...  (1 Gio-an 2:18)

 

          Kết thúc và khởi đầu gặp nhau trong các bài đọc hôm nay, như chúng vẫn gặp nhau trong thời gian thực sự của chúng ta.  Mười một giờ đêm nay sẽ bắt đầu là “giờ cuối cùng” của năm 2011.  Nửa đêm chuyển sang một năm mới với tất cả những hy vọng và ước mơ ẩn chứa trong chính “lúc khởi đầu” (Gio-an 1:1).

          Hôm nay chúng ta đang ở giữa quá khứ và tương lai, một cơ hội tuyệt hảo để xác định xem chúng ta đã ở đâu và chúng ta sẽ đi về đâu.  Vậy bạn hãy ngồi lại với Chúa khoảng nửa giờ đồng hồ hôm nay và nhìn lại năm 2011.

          Một cách để làm điều này là áp dụng việc xét lương tâm hằng ngày như thánh I-nha-xi-ô Loyola đã đề nghị.  Việc cầu nguyện giản dị và chia làm năm phần này của ngài giúp chúng ta thấy được Chúa đã hành động thế nào trong đời sống của bạn và bạn đã thiếu sót ở những điểm nào.  Rồi sau khi đã tìm lại “những vết chân” của Chúa, bạn sẽ thấy rõ hơn mình phải đi tới đâu trong tương lai.

          1.  Bạn hãy bắt đầu bằng việc cảm tạ Chúa đã ban cho bạn mọi ơn lành lớn nhỏ.  Hãy để tâm trí bạn nhớ lại những biến cố và cảm nghiệm từ năm trước, và bạn hãy bày tỏ lòng biết ơn Chúa.  “Hãy chúc tụng danh Người” như Thánh Vịnh hôm nay đã xướng lên (Thánh Vịnh 96:2).

          2.  Bạn hãy xin ơn được nhận ra chính mình, nhất là biết rõ những tội lỗi bạn và dứt bỏ được chúng.  Bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhìn thấy những gì cần được đưa ra ánh sáng và biết Chúa yêu thương bạn tới chừng nào.

          3.  Giờ đây bạn hãy duyệt lại năm cũ một cách chi tiết hơn, tháng này qua tháng khác.  (Nếu bạn giữ nhật ký, hoặc đã ghi lại những biến cố trên một cuốn lịch, thì những cái này sẽ giúp bạn nhớ lại dễ dàng).  Bạn hãy suy xét những thăng trầm, những chiến thắng hay thất bại.  Bạn hãy tự hỏi:  Đâu là nơi tôi đã cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa và đón nhận lời mời gọi của Người?  Đâu là nơi tôi đã quay lưng ngoảnh mặt?  Đâu là nơi tôi đã có thể sống dễ thương hơn?  Tôi có cởi mở hơn không?  Đâu là nơi tôi đã đáp lại mời gọi của Chúa Thánh Thần?

          4.  Nếu bạn nhận ra những thiếu sót và lỗi lầm (ai mà chẳng có!), bạn hãy xin Chúa tha thứ.  Bạn hãy sắp xếp để đi xưng tội và nếu cần hãy sửa đổi lại cho đúng những gì bạn đã xúc phạm đến người khác.

          5.  Bây giờ là lúc làm những quyết định!  Được soi sáng để nhìn lại quá khứ, bạn có thể tiến tới để đặt ra những mục tiêu cho năm 2012.  Hãy làm điều này với lòng tin tưởng, vì Chúa là Đấng đã đổ tràn ân sủng Người trên bạn trong năm qua, hiện giờ đang ở với bạn để thực hiện một năm đầy ân sủng.

 

          “Lạy Chúa, làm sao con có thể cảm tạ Chúa vì sự tốt lành Chúa dành cho con?  Làm sao con có thể đền đáp tình yêu của Chúa?”