Thứ Hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Công Vụ Tông Đồ 6:8-10; 7:54-59

 

Lễ kính thánh Tê-pha-nô

 

Tê-pha-nô được đầy ơn Thánh Thần… (Công Vụ Tông Đồ 7:55)

 

          Nếu đi từ ngày hôm qua mừng Chúa giáng sinh cho đến hôm nay, lễ thánh Tê-pha-nô, thì giống như nhảy qua những trang cuối trong một câu chuyện rất kỳ thú.  Bạn không thể đọc một dòng nào nữa cho tới khi bạn biết rằng:  Có phải mọi sự chuyển thành kết thúc tốt đẹp không?

          Trong trường hợp này, câu trả lời vừa đúng vừa sai.

          Sai, vì một lịch sử bi thảm đang được lập lại. Trước đó không lâu chính Chúa Giê-su cũng đã đứng trước cùng một tòa án mà hôm nay Tê-pha-nô phải đối diện và bị kết án với cùng một tội lộng ngôn.  Rồi khi giết được Chúa Giê-su và giờ đây giết được Tê-pha-nô, những kẻ tố cáo các ngài bắt chước con đường các nhà lãnh đạo Ít-ra-en đã giết hại các vị ngôn sứ trong quá khứ.

          Nhưng ở đây cũng đúng và rất đúng:  Mọi sự xảy ra cho Tê-pha-nô chứng minh sự kiện Chúa Giê-su đã hoàn tất sứ mệnh khi Người đến trần gian.  Thiên Chúa đã sai Con Một đến để cứu độ chúng ta khỏi tội lỗi, hòa giải chúng ta với Người và đem chúng ta đến sự sống của chính Người nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

          Cho dù cuộc sống trần thế của Tê-pha-nô kết thúc đột ngột và nạn nhân của bạo động, ngài là một câu chuyện thành công đầu mùa trong kế hoạch cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa.  Ngài “được đầy ơn Thánh Thần” (Công Vụ Tông Đồ 6:5; 7:55).  Và vì thế, ngài đã hết sức giống như Thầy mình.  Như Chúa Giê-su, ngài “đã làm những điềm thiêng dấu lạ” (6:8).  Ngài đã nhìn thấu suốt kế hoạch của Thiên Chúa được biểu lộ qua lịch sử Ít-ra-en và Kinh Thánh, rồi ngài trình bày sứ điệp ngôn sứ ấy với tất cả sức mạnh và xác tín.  Đừng nói chi tới lòng can đảm!  Tê-pha-nô đã nhìn thẳng vào cái chết với một thái độ sáng suốt bình tĩnh, tâm hồn ngài gắn chặt vào những thực tại trên trời.  Đến cả những lời cuối cùng của ngài, những lời phó thác và tha thứ, lại càng giống với Chúa Ki-tô hơn nữa  (7:59-60).

          Tê-pha-nô là người hùng?  Không đâu!  Tê-pha-nô cũng chỉ là một người trong chúng ta, một con người bình thường, nhưng là con người đã được biến đổi do Thần Khí của Chúa Giê-su sống trong ngài.

          Cũng Thánh Thần ấy đang sống trong tâm hồn chúng ta.  Rồi tốt hơn hết, Người đang ngự đấy để giúp đỡ chúng ta “cũng được biến đổi nên giống hình ảnh” của Chúa Giê-su (Rô-ma 8:29).  Vậy bạn hãy nhờ cầu nguyện mà khuấy động lên Thần Khí đang ở trong bạn.  Hãy xin Người làm cho bạn được mạnh mẽ như Người đã làm cho Tê-pha-nô, để bạn sống cuộc đời xứng với lời gọi Cha trên trời đã kêu gọi bạn.

 

          “Thiên Chúa đã sai Thần Khí Con của Người đến trong tâm hồn chúng ta” (Ga-lát 4:6).  Lạy Chúa, con tin Lời Chúa.  Xin Chúa cho con thấy Lời ấy có ý nghĩa gì đối với con.