Thứ Năm tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Lu-ca 2:22-35

 

Thánh Thần hằng ngự trên ông.  (Lu-ca 2:25)

 

          Đường lối hành động của Chúa có bao giờ làm cho bạn ngạc nhiên không?  Nếu không, bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh này thật kỹ.  Chắc chắn ông Si-mê-on đã ngạc nhiên khi ông đến Đền Thờ ngày hôm đó, ông đã thấy Chúa Giê-su và đã được đầy tràn Thánh Thần.  Thật là một thể hiện bất ngờ của lời tiên tri chờ đợi từ lâu nói rằng ông sẽ không chết trước khi được nhìn thấy Đấng Mê-si-a.  Có thể chúng ta cũng hơi ngạc nhiên một chút nếu nghĩ rằng ông Si-mê-on đã trở thành một tín hữu “đầy Thánh Thần” đang lúc Chúa Giê-su còn là một Hài Nhi, thật lâu trước khi Thánh Thần được đổ xuống đầy tràn trên các Tông Đồ vào ngày Hiện Xuống.

          Chắc chắn ông Si-mê-on không phải là nhân vật duy nhất trong Tân Ước được Thánh Thần viếng thăm bên ngoài những nghi thức thông thường.  Ông Cô-nê-li-ô, viên đại đội trưởng từ Rô-ma là người công chính và kính sợ Chúa tuy chưa được rửa tội hoặc nghe biết Tin Mừng, vậy mà Thánh Thần cũng đã xuống trên ông và ông bắt đầu chúc tụng Chúa cùng nói tiếng lạ (Công Vụ Tông Đồ 10:44-46)!  Có nhiều người khác trong Cựu Ước đã được Thánh Thần sử dụng rất mạnh mẽ, như ông Giu-se, Mô-sê, Gio-suê, Sam-sôn, Đa-vít và Đa-ni-en, đó là chưa kể tới các ngôn sứ, hết thảy họ đều là những người sống trước khi Thánh Thần ngự xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần!

          Thiên Chúa không bị ràng buộc bởi những mong muốn giới hạn của chúng ta hoặc bởi cách chúng ta thấy phải hành động như thế nào.  Chúng ta có thể dễ dàng bị rơi vào cái bẫy khi nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ hành động theo những đường lối nào đó hoặc đối với những ai “trưởng thành” về đường thiêng liêng.  Nhưng Người thường chờ đợi chúng ta nhìn nhận mình yếu đuối và phải kêu lên “Chúa ơi, con không làm nổi!” trước khi Người tiến hành.  Đức khiêm nhượng chính là chìa khóa, bởi vì chỉ khi nào chúng ta yếu đuối thì chúng ta mới mở lòng đón nhận sức mạnh của Chúa.  Chỉ khi chúng ta nhận ra nhu cầu của mình, chúng ta mới có thể phó thác cho Thánh Thần của Người.

          Ngày Giáng Sinh tuy đã qua rồi, nhưng Chúa vẫn muốn chúc lành cho chúng ta, có lẽ còn làm cho chúng ta phải ngạc nhiên vì Người đã bất ngờ đổ tràn Thánh Thần trên chúng ta.  Vậy bạn thực sự cần điều gì?  Có lẽ bạn biết người nào đó đang bệnh năng cần được chữa lành.  Có lẽ đã nhiều năm bạn cầu nguyện cho một người thân hiến dâng tâm hồn cho Chúa.  Hay có lẽ bạn đang hy vọng chiến thắng tội lỗi muốn làm cho bạn phải suy yếu.  Bạn đừng giam hãm Chúa.  Trái lại, bạn hãy chờ đợi một điều bất ngờ, như ông Si-mê-on đã chờ đợi.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã cho con thấy tình yêu của Chúa.  Con dâng cho Chúa toàn thể tâm hồn con và con tin rằng Chúa sẽ chuyển núi rời non trong cuộc sống con!”