Thứ Sáu tuần Bát Nhật Giáng

Suy niệm Cô-lô-xê 3:12-21

 

Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương, vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại.  (Cô-lô-xê 3:12)

 

          Chắc chắn những đặc tính này diễn tả một gia đình thánh thiện rồi!  Mặc dù gia đình chúng ta thường là nơi chúng ta có thể bị tổn thương sâu xa nhất do những sai trái, hoặc là nơi chúng ta thấy mình giận dữ hay không thể kiên nhẫn với người khác.  Một điều gì đó về sự gần gũi trong đời sống gia đình làm nổi cộm lên những lầm lỗi của chúng ta.

          Vậy chúng ta làm gì được khi gia đình mình không giống mấy với Thánh Gia?  Chúng ta có thể đón nhận lời khuyên của thánh Phao-lô và mặc lấy các nhân đức.  Chúng ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu thương.  Chúa Giê-su đã cứu chuộc chúng ta.  Chúng ta có Thánh Thần sống trong chúng ta!  Ba chân lý tuyệt vời ấy bảo chúng ta rằng chúng ta có thể làm một cuộc bắt đầu mới, ngay đây và ngay bây giờ.  Dù chỉ là những bước nhỏ, nhưng cũng tạo nên khác biệt.

          Năm mới đã gần kề.  Chọn lựa nào bạn sẽ có cho năm nay để mặc lấy những nhân đức tạo nên sự thánh thiện nơi bạn và nơi gia đình bạn?  Tất cả chúng ta đều đến từ những hoàn cảnh khác nhau.  Có thể chúng ta còn đầy đủ cha mẹ, hoặc chỉ còn một.  Có thể chúng ta có con cái còn nhỏ hoặc đã lớn và lập gia đình rồi.  Có thể chúng ta đang thuộc về một cộng đoàn tu sĩ.  Có thể chúng ta đang phải xa gia đình vì thuyên chuyển quân đội, vì bị giam trong tù , hoặc đang gặp khó khăn riêng tư.  Nhưng bất kể là tình huống nào, chúng ta vẫn có thể bước thêm một bước nữa.

          Có lẽ chúng ta có thể cố gắng quy tụ gia đình lại mỗi tuần một lần để lần hạt Mân côi, thậm chí mỗi lần chỉ một chục kinh cũng đủ!  Có lẽ chúng ta cho đứa con còn nhỏ một cuốn nhật ký thiêng liêng và hướng dẫn nó cam kết cầu nguyện mỗi ngày.  Có lẽ chúng ta tìm một giáo xứ nào có chầu Mình Thánh Chúa ngày đêm và đem gia đình tới tham dự mỗi tuần một giờ.

          Với các em nhỏ, những câu chuyện Kinh Thánh hoặc học hỏi về các thánh trước giờ đi ngủ cũng có thể giúp đào tạo đức tin mạnh mẽ.  Các thiếu niên sẽ nhận được lợi ích nếu chúng ta dành thì giờ thẳng thắn nói với chúng về những phấn đấu chúng phải đối phó và chia sẻ với chúng chính những kinh nghiệm của chúng ta.

          Bất cứ bước nào bạn đang thực hiện, bạn đều có thể tin rằng bạn càng gần với Chúa Giê-su thì bạn sẽ càng chiếu tỏa đời sống của Người.  Bạn càng chiếu tỏa Chúa Ki-tô, việc ấy càng ảnh hưởng đến gia đình bạn.

 

          “Lạy Cha trên trời, là tác giả đời sống gia đình, xin Cha giúp con đem tới gia đình con một sự thay đổi thánh thiện trong năm nay.  Lạy Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se, xin cầu cho chúng con!”