Chúa Nhật tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Ga-lát 4:4-7

Lễ kính Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa

 

Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con minh tới, sinh làm con một người phụ nữ… hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.  (Ga-lát 4:4-5)

 

          Các bà mẹ chúng ta thường biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, và điều này lại đặc biệt đúng đối với Mẹ Ma-ri-a.  Vậy trong ngày chúng ta mừng lễ kính Mẹ và chọn những quyết định cho Năm Mới, chúng ta hãy hỏi Mẹ Ma-ri-a đâu là những điều Mẹ muốn chúng ta làm.  Đâu là chân lý có sức mạnh biến đổi mà Mẹ Ma-ri-a muốn chúng ta mang theo bên mình suốt năm mới này?

          Có lẽ Mẹ sẽ lập lại lời thánh Phao-lô trong bài đọc thứ hai hôm nay:  Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta đã được làm con cái Chúa.  Hầu hết chúng ta đều đã nghe chân lý này, nhưng chân lý ấy có nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống hằng ngày không?  Liệu chân lý ấy có trở nên những nguyên lý cốt yếu hướng dẫn đời sống chúng ta không?  Trả lời câu hỏi này có thể giúp chúng ta khám phá đâu là ý nghĩa việc làm con cái Cha trên trời.

          Trước hết và quan trọng hơn hết, làm con cái Chúa có nghĩa là chúng ta không phải là những kẻ mồ côi, bị bỏ mặc một mình trong thế gian để tự lo cho mình.  Không, nhưng Chúa yêu thương và quý trọng chúng ta hơn cả chúng ta có thể hiểu được.  Người đã gọi chúng ta là của riêng Người và Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta (Do-thái 13:5).

          Thứ hai, làm con cái Chúa nghĩa là chúng ta mang “tên của gia đình” Người.  Đây là căn tính của chúng ta.  Điều ấy không chỉ có nghĩa chúng ta là ai, nhưng nó còn cho chúng ta biết chúng ta có thể trở nên như thế nào khi chúng ta học cộng tác với ơn sủng của Chúa.  Điều ấy còn bảo chúng ta rằng chúng ta sẽ được giống như Cha trên trời vì chúng ta được tham dự vào chính bản thể của Người (2 Phê-rô 1:4)!

          Vậy hôm nay trong khi bạn xác định và chọn lựa những quyết định cho Năm Mới, hãy xin Mẹ Ma-ri-a dẫn dắt bạn.  Mỗi ngày trong năm tới này, bạn hãy nêu lên một điểm để nhắc bạn nhớ mình là ai, mình từ đâu tới và mình đang đi về đâu.  Bạn hãy sống như người con Chúa.  Điều ấy sẽ làm Mẹ hạnh phúc lắm đó!

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin cầu cho con qua suốt năm nay, để con có thể bước đi trong phẩm giá Con của Mẹ đã phục hồi lại cho con!”