Thứ Bảy trước lễ Hiển Linh

Suy niệm Gioan 2:1-12

 

Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.  (Gio-an 2:5)

 

          Thật là thích thú, có phải không?  Khi hầu như Chúa Giê-su từ chối lời Đức Mẹ yêu cầu hãy giúp đôi vợ chồng trẻ trong tiệc cưới của họ, thì Mẹ Ma-ri-a lại chẳng đá động gì đến việc Chúa Giê-su vâng phục Mẹ.  Là mẹ Người, Đức Mẹ có lẽ đã cảm thấy mình có đủ ảnh hưởng để yêu cầu Người làm điều như thế.  Nhưng thay vì thúc bách, Mẹ chỉ khiêm tốn lui lại và tin tưởng Chúa Giê-su sẽ làm một quyết định phải đối với mọi người trong cuộc.  Mẹ tin vào con của Mẹ, nên mới bảo những người giúp việc cứ làm theo như Chúa dạy.  Mẹ biết Người sẽ không làm Mẹ thất vọng đâu.

          Bạn thử đặt câu chuyện hôm nay bên cạnh câu chuyện Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se lạc mất Chúa Giê-su trong Đền Thờ.  Bạn cũng hãy nghĩ tới lúc còn ở Ca-phác-na-um, Mẹ đã nghe Người nói về những ai “thực sự” thuộc về gia đình của Người (Lu-ca 2:41-52;  Mác-cô 3:31-35).  Trong cả ba trường hợp này, Chúa Giê-su đều trả lời bằng một câu hỏi của Người, câu hỏi xem có vẻ thiếu sự tôn kính:  “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi?”  “Sao cha mẹ lại tìm con?”  “Ai là mẹ tôi?  Ai là anh em tôi?”  Trong mỗi trường hợp, Mẹ Ma-ri-a đã không mắng lại bằng những lời nghiêm nghị.  Trái lại, Mẹ lại suy nghĩ những lời ấy của Chúa trong lòng.

          Kết quả là Mẹ Ma-ri-a đã không phải thất vọng.  Trong tiệc cưới, Mẹ đã nhìn thấy Chúa Giê-su chúc lành cho đôi tân hôn và tỏ ra điều còn mạnh mẽ hơn cả chính Người nữa.  Trong Đền Thờ, Mẹ đã cảm nhận là Chúa Giê-su phải có một điều gì rất quan trọng muốn nói với các vị kỳ lão, nếu không Người đã chẳng bỏ cha mẹ mình mà ở lại như vậy.  Rồi ở trong căn nhà tại Ca-phác-na-um, Mẹ Ma-ri-a đã thấy Chúa Giê-su kêu gọi người ta hãy làm nên một thân thể, một Giáo Hội sinh hoạt giống như một gia đình gần gũi nhau vậy.

          Cho nên chúng ta cũng hãy sử dụng cách thức của Mẹ Ma-ri-a.  Chúng ta đừng ngại nói với Chúa những gì chúng ta muốn hoặc cần.  Chúng ta hãy mạnh dạn và tin tưởng nói với Người trong cầu nguyện.  Rồi nếu chúng ta không thấy Chúa trả lời, hoặc không thích câu trả lời chúng ta đã được, chúng ta cứ lui lại và suy nghĩ về những gì Chúa đang làm và xin ơn được hiểu những điều ấy.  Chúng ta có thể tin tưởng rằng nếu không có gì khác, Chúa Giê-su sẽ cho chúng ta một viễn tượng lớn hơn và sâu xa hơn để chúng ta có thể tín thác Người và tin vào Người hoàn toàn hơn.  Chúng ta cứ đợi mà xem những gì Chúa Giê-su tỏ ra cho chúng ta biết.

 

          “Lạy Chúa, con phó thác cho Chúa.  Con sẽ hầu hạ Chúa”.