Thứ Hai trước lễ Hiển Linh

Suy niệm 1 Gio-an 2:22-28

 

Ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em.  (1 Gio-an 2:24)

 

          Đôi khi chỉ lúc chúng ta mất đi một điều gì đó, chúng ta mới bắt đầu nhận ra điều ấy quý giá chừng nào.  Thí dụ bạn thử nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu hết mọi cuốn Kinh Thánh trong nháy mắt đã biến đi mất?  Làm sao chúng ta dạy con em biết về tình yêu của Thiên Chúa?  Làm sao chúng ta hiểu được những mục tiêu của Chúa trong thế giới này?  Chúng ta sẽ hướng về đâu để tìm được sự hướng dẫn và nhận định rõ ràng cho cuộc sống?

          Bạn hãy suy xét điều thánh Gio-an nói với chúng ta trong bài đọc thứ nhất hôm nay:  “Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha” (1 Gio-an 2:24).  Thánh Gio-an nói rằng khi chúng ta để cho lời Chúa, tức những gì chúng ta “đã nghe từ lúc khởi đầu”, chìm sâu vào tâm hồn chúng ta, thì chúng ta sẽ “ở lại” trong Chúa Con và Chúa Cha.  Chúng ta thực sự tìm thấy sự sống của mình trong chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa!  Trí tuệ chúng ta, tâm hồn chúng ta và các hành động của chúng ta đều thay đổi để phản ánh Chúa Giê-su và đường lối của Người.

          Sau khi được bầu làm giáo hoàng không lâu, Chân phước Gio-an Phao-lô II đã viếng thăm Ba-lan lúc ấy vẫn còn dưới ách cai trị của Cộng sản.  Ngày cuối trong cuộc viếng thăm, trong một Thánh lễ ngoài trời có khoảng gần hai triệu người tham dự, Đức Thánh Cha giang tay trên mọi người đang hiện diện tại đó và ngài trích dẫn Kinh Thánh:  “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Gio-an 20:22).  Ngài nói tiếp:  “Tôi cũng nói theo thánh Phao-lô:  Anh chị em đừng giập tắt Thánh Thần.  Hỡi anh chị em, anh chị em phải mạnh mẽ!  Anh chị em phải mạnh mẽ nhờ sức mạnh do đức tin đem lại cho anh chị em (1 Cô-rin-tô 16:13)… Anh chị em đừng để bị đánh bại.  Anh chị em đừng nản lòng (Giô-suê 1:9).  Anh chị em đừng khi nào xa rời Chúa” (Rô-ma 8:35)”.

          Những lời này, tất cả đều là trích dẫn Kinh Thánh, đã đem đến thật nhiều hy vọng và sức mạnh cho dân chúng Ba-lan ngoài sự mong đợi của mọi người.  Kết quả là một phong trào đã được phát sinh để cuối cùng đưa tới sự sụp đổ chủ nghĩa Cộng sản, không chỉ tại Ba-lan mà là toàn thể Liên bang Sô-viết.

          Không thể nói được điều gì có thể xảy ra khi chúng ta chìm đắm trong lời Chúa.  Muốn vậy người ta chỉ cần một ít phút mỗi ngày để đọc và suy niệm một đoạn Kinh Thánh.  Chúa Thánh Thần sẽ đem những lời này vào đời sống, và tâm hồn chúng ta sẽ được thay đổi!

 

          “Lạy Cha, xin dạy con biết ở lại trong lời của Cha, để con có thể sinh hoa trái dồi dào cho vương quốc Cha”.