Thứ Năm trước lễ Hiển Linh

Suy niệm 1 Gio-an 3:11-21

 

Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.  (1 Gio-an 3:18)

 

          Nói suông thì dễ ợt.  Nói “Tôi chăm sóc cho bạn” thì dễ, nhưng với một người không yên tâm hoặc đã bị tổn thương trong quá khứ thì có thể họ không tin bạn đâu.  Họ có thể trả lời bạn với một thách đố:  “Bạn chứng minh xem nào!”  Nói suông tạo nên một tình huống hoàn toàn mỉa mai:  thật rất khó mà tỏ ra tình yêu thương đối với chính người đang cần đến tình thương nhất!

          Chẳng phải đó cũng là cách đôi khi chúng ta đối xử với Chúa hay sao?  Nhất là những khi chúng ta không cảm thấy mình đáng yêu, chúng ta sẽ khó tin được rằng tình yêu của Chúa là hoàn toàn và vô điều kiện.  Tình yêu này hoàn toàn ở ngoài sức cảm nghiệm của chúng ta nên chúng ta không dám tin đó là sự thực, dù đó quả là điều chúng ta cần đến.  Thay vì gắn bó với Chúa trong lời Người hoặc làm cho tâm hồn chúng ta được thinh lặng để đón nhận tình yêu của Người, chúng ta lại buồn bã quay đi.  Thậm chí chúng ta còn “hư đốn” để cho thấy là Người không còn có thể yêu thương chúng ta được nữa.

          Chúa Giê-su không đôi co với chúng ta về điều này, vì cách tiếp cận về lâu về dài của Người căn cứ vào hành động, chứ không phải mau chóng qua những lời phân trần về tình yêu.  Người biểu lộ tình yêu của mình “cách chân thật và bằng việc làm” chứ không phải “bằng lời nói suông” (1 Gio-an 3:18).  Người tỏ ra tình yêu của mình bằng cách tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật, đón tiếp những kẻ bị ruồng bỏ và phục hồi những mối tương quan đổ vỡ.  Trong các sách Tin Mừng, chỉ độc nhất có một lần Chúa đã nói:  “Thầy yêu thương anh em” (Gio-an 13:34).  Và ngay cả lời tuyên bố này cũng nằm giữa hai bối cảnh cảm động của tình yêu:  Người vừa mới rửa chân cho các môn đệ xong, và Người sắp sửa mở rộng cánh tay trên thập giá.

          Bạn có muốn biết một điều bí mật không?  Bí mật ấy sẽ lại xảy ra hôm nay!  Vào lúc nào đó trong ngày, Chúa sẽ cho bạn thấy Người yêu thương bạn đến thế nào.  Tuy nhiên Người sẽ gửi một “bức thư tình” rất đặc biệt có ý nghĩa riêng đối với một mình bạn thôi.  Điều ấy có thể xảy ra trong Thánh lễ bạn tham dự hoặc trong giờ bạn cầu nguyện.  Điều ấy có thể tới dưới hình thức một sự nâng đỡ mà bạn cần đến nhất, hoặc có thể qua cử chỉ thân ái từ một người bạn.  Vậy bạn hãy mở mắt và tai để đón nhận nhé.  Chúa yêu thương bạn, yêu quá đi thôi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã yêu thương con vô điều kiện.  Xin Chúa giúp con nhận lãnh tình yêu này ngày hôm nay.  Xin dạy con biết xây dựng đời con trên tình yêu ấy nữa, tình yêu làm nền móng vững chắc cho con”.