Thứ Sáu trước lễ Hiển Linh

Suy niệm Mác-cô 1:7-11

 

Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.  (Mác-cô 1:8)

 

          Khi dân chúng so sánh ông Gio-an Tẩy Giả với Chúa Giê-su thì chính ông Gio-an lại chẳng thấy việc ấy chẳng lợi ích gì.  Ông thường được mô tả là một con người khó tính, rao giảng một tin vui nóng bỏng như than hồng, một người không dễ dàng đến gần.  Trái lại, Chúa Giê-su được coi như mềm mỏng hơn.  Người thường được mô tả như một người dịu dàng, mỉm cười khi chữa lành dân chúng và dạy chúng ta hãy yêu thương nhau.  Ông Gio-an muốn nói với chúng ta những điều chúng ta đã làm sai, còn Chúa Giê-su thì muốn làm người bạn của chúng ta.

          Tuy nhiên sự khác biệt này có thực sự đúng không?  Trong bài đọc hôm nay, ông Gio-an không là gì hơn ngoài một nhà thuyết giảng cứng rắn.  Điều duy nhất ông muốn làm là giúp người ta hướng về Chúa Giê-su, Đấng sẽ ban cho họ Chúa Thánh Thần.  Ông nói với dân chúng rằng lý do ông kêu gọi người ta sám hối không phải là đổ lỗi lên đầu họ.  Nhưng là để họ sẵn sàng lãnh nhận ơn cứu độ Chúa Giê-su mang đến.  Lại cũng thật thích thú, khi Chúa Giê-su xuất hiện để thi hành sứ vụ thì Người rao giảng cùng một sứ điệp sám hối, với cùng một lời lẽ ông Gio-an đã sử dụng (Mác-cô 1:14-15)!  Xem ra cả ông Gio-an lẫn Chúa Giê-su đều có nhiều điểm tương đồng hơn là dị biệt!

          Những điểm giống nhau giữa ông Gio-an và Chúa Giê-su có thể cho chúng ta những gợi ý để nhìn vào ơn gọi rao giảng Tin Mừng của chính chúng ta.  Những điểm giống nhau ấy bảo chúng ta rằng cũng như ông Gio-an và Chúa Giê-su, chúng ta cần phải nắm lấy lòng phấn khởi và hy vọng chứa đựng trong những lời:  “Nước Thiên Chúa đã gần kề”.  Chủ yếu Tin Mừng là tin vui về một Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đứng về phía Người.  Đó là tin vui về một Thiên Chúa đầy lòng thương xót muốn xóa sạch tội lỗi chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi.  Đó là tin vui về một Thiên Chúa muốn đón tiếp chúng ta vào vương quốc Người vĩnh viễn!

          Thật là đặc ân trọng đại khi chúng ta được kêu gọi để làm cùng một công việc ông Gio-an và Chúa Giê-su đã làm.  Là đặc ân trọng đại khi chúng ta giúp cho người ta thấy con đường dẫn vào Nước Trời.  Dù là làm việc ấy qua lời nói hay gương sáng, chúng ta đều có thể trở thành những đại sứ cho Chúa.

          Vậy đâu là Tin Mừng bạn sẽ đem chia sẻ hôm nay?  Bạn sẽ loan báo Nước Trời như thế nào?

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết chia sẻ Tin Mừng của Chúa với những người chung quanh con”.