Thứ Tư trước lễ Hiển Linh

Suy niệm Gio-an 1:35-42

 

Đến mà xem.  (Gio-an 1:39)

 

          Một tấm thiệp đến trong thùng thư.  Bạn mở nó ra và thấy đó là thiệp mời đến dự đám cưới của một người bạn thân.  Bạn vinh dự được mời và bạn mau mắn ghi xuống tấm lịch.  Mỗi lần đi ngang qua tấm lịch, bạn đều thấy mình chờ đợi ngày ấy cho đến khi nó tới.

          Đó cũng là cách Chúa muốn chúng ta đọc đoạn Tin Mừng hôm nay.  Người muốn chúng ta biết rằng hôm nay cũng như mọi ngày, Chúa Giê-su luôn mời gọi chúng ta.  Người mời chúng ta hãy đến mà xem.

          Khi Chúa Giê-su mời An-rê và bạn ông, hai người đã mau mắn ngưng lại những gì họ đang làm và đi theo Người.  Chắc chắn họ đã cảm thấy đây là một vinh dự vì Chúa Giê-su muốn dành thì giờ ở với họ, thời giờ xa đám dân chúng, thời giờ chỉ một mình với họ thôi.  Vào lúc ấy, điều duy nhất quan trọng đối với họ, đó là họ được đặc ân ở với Đấng mà ông Gio-an vừa mới gọi là Chiên Thiên Chúa.  Rồi đời sống họ đã hoàn toàn thay đổi.

          Mỗi ngày Chúa Giê-su gõ cửa tâm hồn bạn, mời bạn đến mà xem tình yêu và ơn khôn ngoan Người dành cho bạn.  Thật tuyệt vời nhưng là sự thật, đó là Chúa Giê-su thực sự thích dành thì giờ riêng với bạn, chỉ mình Người với từng người chúng ta.  Chúa Giê-su có rất nhiều điều muốn tỏ ra cho chúng ta biết.  Người có thật nhiều cách thức để tỏ mình ra cho bạn.  Thử tưởng tượng bạn như một em nhỏ, đứng đó và mở to mắt lạ lùng khi nhìn thấy một cái gì mới và tuyệt vời.  Đó cũng là cách Chúa Giê-su muốn chúng ta có khi chúng ta cầu nguyện.  Tôi sẽ thấy gì hôm nay?  Chúa sẽ nói với tôi điều gì?  Người sẽ biến đổi tâm hồn tôi thế nào?

          Thực là một vinh dự được theo Con Chiên Thiên Chúa!  Đức Giê-su Ki-tô, Chúa muôn loài muôn vật, đến với bạn mỗi ngày, quàng tay trên vai bạn và nói với bạn.  Người muốn bạn được đầy tràn ơn sủng và sức mạnh.  Người muốn những lời mời gọi “Đến mà xem” là một điệp khúc cho bạn hôm nay và mỗi ngày.  Người đang chờ đợi bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa thật nhiều vì đã mời gọi con.  Vâng, con muốn đến để xem mọi sự Chúa dành cho con hôm nay.  Xin Chúa mở mắt con trước diệu kỳ tình yêu của Chúa, để con được biết Chúa hơn nữa”.