Thứ Hai tuần I mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 2:1-5

 

Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp.  (I-sai-a 2:3)

          Có khi nào bạn thấy một tòa nhà thật to lớn đến nỗi chiếm hết tất cả tầm nhìn của bạn không?  Phải, bạn hãy tưởng tượng ra một tòa nhà còn to lớn hơn thế nữa và bạn cũng có thể tưởng tượng ra những gì I-sai-a đã nhìn thấy.  Trong một thị kiến, ngôn sứ đã mô tả Nhà Thiên Chúa vĩ đại đến độ có thể làm chỗ trú ngụ cho mọi dân tộc.  “Dân dân lũ lượt” đổ về ngôi nhà này, nơi họ sẽ nhận được chỉ dạy và thánh luật.  Ở đây họ có thể được bình an.  Có thể con đường tới đó không dễ dàng, nhưng họ muốn làm cuộc hành trình.

          Chúa đưa ra cùng một lời mời gọi trong suốt mùa Vọng này.  “Các ngươi hãy đến nhà của Ta!”  Người muốn bạn hãy đi ra và gặp gỡ Người, trong cầu nguyện, trong Kinh Thánh, trong Bí tích Thánh Thể và trong cộng đoàn của bạn.

          Phải, Cha trên trời của bạn muốn giúp bạn đúc “những lưỡi gươm” của bạn thành lưỡi cày.  Người muốn giúp bạn dẹp bỏ mọi khí giới bạn tích trữ phòng khi căng thẳng hoặc xung đột nổi lên:  khí giới ấy là sự cay đắng, độc địa, tẩy chay và cáo giác.  Người muốn bạn hãy lấy hết nghị lực đã phí phạm cho những điều ấy để mà gieo rắc hạt giống bình an và hiệp nhất.  Vậy bạn hãy đến nhà Người và hãy để Người giúp bạn.

          Giờ đây bạn hãy nghĩ về bài Tin Mừng hôm nay và hãy đặt mình vào hoàn cảnh của viên đại đội trưởng.  Chúa Giê-su đang lắng nghe bạn khi bạn trình lên Người những nhu cầu của bạn.  Đừng ngại nói với Người những điều bạn muốn, vì Người hoàn toàn chú ý đến bạn!  Rồi điều Người trả lời bạn, đó là:  “Chính Ta sẽ đến” (Mát-thêu 8:7).  Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su không đợi bạn phải lên ngôi nhà cao ngất của Người, nhưng Người sẽ đến nhà bạn!  Người đến đem chữa lành và bình an.

          Những hình ảnh nổi bật về Thiên Chúa đã nói lên một chân lý tuyệt đẹp.  Chúa mời gọi bạn ở với Người nơi Người đang ở, nhưng Người còn sẵn sàng đến trong tâm hồn bạn nữa.  Nói khác đi, Người hứa rằng khi bạn tiến thêm một bước để đến gần Người thì Người sẽ bước cả ngàn bước để đến với bạn.  Người dấn thân cho bạn như thế đấy.  Người hết lòng muốn đổ đầy tâm hồn bạn ân sủng và bình an như thế đấy.

          Vậy bạn muốn Chúa Giê-su làm gì cho bạn trong mùa Vọng này?  Cứ xin, Người sẽ đến!

 

          “Lạy Chúa, con chấp nhận lời mời của Chúa.  Xin Chúa hãy đến gần hơn!”