Thứ Năm tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 7:21,24-27

 

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:  ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu.  (Mát-thêu 7:21)

 

          Tất cả chúng ta đều biết rằng chỉ nói suông thôi sẽ chẳng giá trị gì.  Chúng ta hết thảy cũng đều biết rằng hễ ai nói lên “Đức Giê-su là Chúa” thì đều có thể hỗ trợ cho khẳng định của họ qua cách họ sống.  Thực ra, không ai trong chúng ta có thể mọi lúc mọi ngày sống trọn vẹn chân lý ấy.

          Vậy chúng ta hy vọng làm sao có thể vào vương quốc Chúa Giê-su nếu lời nói của chúng ta vẫn chưa đủ?  Có rất nhiều hy vọng!  Chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giê-su đã cho chúng ta nhiều dụng cụ để xây dựng ngôi nhà thiêng liêng chúng ta trên nền móng vững chắc, những dụng cụ giúp chúng ta sống những lời chúng ta đọc trong kinh Tin Kính.

          Trước hết và trên hết, Người đã ban cho chúng ta Bí tích Rửa tội và Thêm sức, để rửa sạch chúng ta khỏi tội nguyên tổ và cho chúng ta được đầy tràn hồng ân Chúa Thánh Thần.  Thứ hai, Người đã ban cho chúng ta Kinh Thánh và những giáo huấn của Giáo Hội, để làm “đồ án” xây dựng căn nhà thiêng liêng của chúng ta.  Chúng ta cũng có ân huệ Thánh Thể, là chính Mình Máu Chúa Giê-su, để chúng ta được đầy sức sống của Người và tâm hồn vững mạnh mà đáp lại tiếng Chúa mời gọi chúng ta.

          Với tất cả những ân huệ trên, bạn nghĩ là việc xây nhà trên nền móng vững chắc là Lời Chúa Giê-su sẽ dễ dàng.  Nhưng bạn cũng nên biết rằng điều ấy không luôn luôn đúng như vậy đâu.  Cám dỗ không bao giờ chịu rời xa, và đôi khi chúng ta cũng sa ngã.  Khi điều này xảy ra, ngôi nhà thiêng liêng của chúng ta có thể bị yếu kém hoặc sụp đổ khó có thể sửa chữa.  Nếu điều ấy xảy ra quá thường xuyên, chúng ta có thể thấy nó sẽ sụp đổ hoàn toàn.

          Vậy thật là điều tốt khi Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta Bí tích Hòa giải để giúp sửa chữa nền móng thiêng liêng.  Bí tích Hòa giải có thể là một cảm nghiệm về tự do thật tuyệt vời!  Đặt tất cả tội lỗi của bạn dưới chân Thánh giá, bạn sẽ thấy mình được đổi mới.  Nghe những lời tha thứ và an ủi của cha giải tội, bạn có thể tìm thấy sức mạnh và khích lệ để trở lại xây dựng đời sống bạn trên nền móng vững vàng nhất, đó là chính Chúa Giê-su.  Vậy bạn hãy cố gắng lãnh nhận Bí tích Hòa giải trước Giáng Sinh, và bạn sẽ thấy những hoa trái Chúa thực hiện trong tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con được can đảm để xưng tội tốt trong mùa Vọng này.  Con không muốn xây nhà thiêng liêng trên cát là những lời hứa trống rỗng của thế gian này.  Con muốn xây dựng trên chính Chúa là đá tảng đích thực và là Chúa của con”.