Thứ Sáu tuần I mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 29:17-24

 

Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy.  (I-sai-a 29:18)

 

          Khi mô tả thật thơ mộng về tương lai vinh quang đang chờ đợi Ít-ra-en, ngôn sứ I-sai-a đã loan báo là “loài bạo chúa” sẽ không còn nữa và “quân ngạo mạn” sẽ phải tiêu vong.  Ngài tiếp tục nói rằng Gia-cóp sẽ không còn phải xấu hổ (I-sai-a 29:20,22).  Đó quả thực là một cảm nghĩ về hy vọng sẽ được ban cho dân chúng Giê-ru-sa-lem!

          Nhưng ai là loài bạo chúa và quân ngạo mạn?  Không ai khác hơn là ma quỷ.  Từ Do-thái Xa-tan có nghĩa là kẻ thù hoặc tên tố cáo, thí dụ như là “tên tố cáo anh em chúng ta” (Khải Huyền 12:10).  Nó là kẻ thù muốn cầm giữ chúng ta trong tội lỗi và hổ thẹn.  Nó là tên tố cáo muốn chúng ta đừng nắm chặt lấy tự do mà Chúa Giê-su đã đến ban cho chúng ta.

          Tin vui là tương lai của Ít-ra-en mà ngôn sứ I-sai-a đã nhìn thấy cũng là chính lúc này.  Khi hòa giải chúng ta với Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã đánh bại ma quỷ.  Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng:  “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể vì chúng ta để cứu độ chúng ta bằng cách hòa giải chúng ta với Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm hy lễ đền bù tội lỗi chúng ta” (GLCG, 457).  Sau đó, sách Giáo lý trích lời thánh Ambrôsiô mang ý nghĩa tương tự:  “Chúa là Đấng đã cất đi tội lỗi bạn và tha thứ những lỗi lầm của bạn cũng che chở bạn và gìn giữ bạn khỏi những xấu xa của ma quỷ là kẻ thù bạn… Ai tín thác vào Thiên Chúa sẽ không còn sợ hãi ma quỷ nữa” (2852).

          Trong tình yêu, Thiên Chúa đã nhớ đến chúng ta.  Trong lòng thương xót, Người đã cứu chuộc chúng ta.  Chúng ta được an toàn khi tín thác vào Chúa Giê-su và chăm chú nhìn vào Người:  “Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa.  Hãy chống lại ma quỷ;  chúng sẽ chạy xa anh em” (Gia-cô-bê 4:7).  Xa-tan biết phải để lại tất cả những gì, đó là tiếng nó cố làm cho chúng ta xa rời Chúa.  Nó biết ngày tháng của nó đã được đếm cả rồi.  Chúng ta không phải sống dưới sự tố cáo của nó nữa!  Chúng ta không phải sống trong mặc cảm tội lỗi và những hổ thẹn do tội lỗi quá khứ nữa.  Như ngôn sứ I-sai-a đã viết, chúng ta không còn phải xấu hổ.  Rồi khi không còn phải xấu hổ thì đường lối Chúa sẽ mở rộng cho chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã đem lại cho con ơn cứu độ!  Con cám ơn Chúa đã tha thứ tội lỗi con và cất đi mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn đã đè nặng tâm hồn con thật nhiều!”