Thứ Tư tuần I mùa Vọng

Suy niệm Rô-ma 10:9-18

Lễ thánh An-rê Tông Đồ

 

Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng!  (Rô-ma 10:15)

          Với những lời này trích từ sách ngôn sứ I-sai-a, thánh Phao-lô phác họa hình ảnh một người hiến thân cho việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.  Chú ý đến “bước chân”, ngài chỉ muốn nhấn mạnh đến cách thức những người dấn thân rao giảng Tin Mừng là họ luôn luôn di chuyến, luôn bước đi hoặc thậm chí còn chạy nữa, để loan truyền Tin Mừng.  Những lời của thánh Phao-lô cũng cho thấy thật là đẹp khi thấy một người đứng vững với phẩm giá của một người con Chúa.  Đối với Chúa, thật đẹp biết bao khi một người rao giảng, một người cùng bước đi với Chúa và một người chịu gian khổ đến cùng!

          Quả thực đó là một mô tả tuyệt vời về Tông Đồ An-rê!  Là một môn đệ của ông Gio-an Tẩy giả, An-rê đã nghe ông Gio-an chứng thực về Chúa Giê-su (Gio-an 1:36).  Ông nhận lời mời gọi của Chúa Giê-su để ở với Người và rồi ông bắt tay hành động ngay lập tức.  Ông chạy đi đem tin vui cho em của ông là Phê-rô: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (1:41).  Suốt ba năm, ông An-rê đã lên đường với Chúa Giê-su, thấy Người làm phép lạ và cho họ biết về Nước Thiên Chúa.  Ngay cả sau khi Chúa Giê-su chết và sống lại, An-rê vẫn tiếp tục di chuyển giống như Thầy mình.  Ngài đem Tin Mừng vào thế giới, đi tới tận Constantinôpôli cho đến lúc cuối cùng hy sinh mạng sống vì Chúa tại thành Patras (ngày nay thuộc Hy-lạp).

          Thật phấn khởi biết bao khi nghĩ đến sự vững bền trong đức tin của thánh An-rê vào Chúa Cha.  Nhưng bạn có biết rằng chính bạn cũng đã được Người tạo dựng cho sự tốt đẹp rao giảng Tin Mừng không?  Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình với Chúa Giê-su, bạn vẫn có thể làm hơn nữa cho Người và cho Giáo Hội của Người.

          Nói cho người khác biết về Chúa không nhất thiết phải là điều khó khăn.  Bạn chỉ cần chia sẻ những cảm nghiệm cá nhân của bạn về Chúa Giê-su mà thôi:  có lẽ Người đã chữa lành bạn như thế nào, hoặc bạn bắt đầu biết vể tình yêu của Người làm sao.  Bạn có thể chỉ bắt đầu bằng cách chia sẻ với gia đình hoặc bạn hữu của bạn.  Bạn không cần phải có mọi câu trả lời.  Bạn chỉ cần nói lên tự đáy lòng bạn.  Chúa Thánh Thần sẽ làm công việc còn lại.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không muốn đứng yên một chỗ.  Xin dạy con biết tiếp tục tiến lên, như thánh An-rê đã làm, để đem Tin Mừng của Chúa cho mọi người con biết”.