Thứ Ba tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 18:12-14

 

Người lại chẳng… đi tìm con chiên lạc sao?  (Mát-thêu 18:12)

 

          Làm người mục tử ở Ít-ra-en vào thế kỷ thứ nhất không chỉ đơn thuần là lanh quanh đứng đó tay cầm cây gậy.  Nhưng người mục tử lao mình vào nguy hiểm, nhất là khi phải ra đi tìm con chiên lạc.  Anh ta ở trong hoang địa một mình, cầu mong mọi sự được thuận lợi.  Có thể anh sẽ gặp những con sói dữ tợn hoặc một đám kẻ cắp.  Trong khi một kẻ chăn thuê sẽ chạy trốn thoạt thấy hiểm nguy thì người chăn chiên của đàn chiên mình lại liều mạng sống, chỉ là để đem con chiên lạc trở về!

          Chúa Giê-su bảo chúng ta Người là Mục Tử Nhân Lành sẵn sàng hy sinh mạng sống vì con chiên (Gio-an 10:14-15).  Người bỏ lại êm ấm và yên ổn của trời cao để đi tìm chúng ta và đem chúng ta về nhà.  Đó quả thực đã là một hành trình nguy hiểm!  Từ thái độ của vua Hê-rốt hoảng hốt muốn giết người cho đến sự phản bội cay đắng của Giu-đa đưa tới cái chết đau đớn trên thập giá, Chúa Giê-su đã đặt mình trong nguy hiểm và chịu đựng biết bao khó khăn.  Vậy mà Người không bao giờ bỏ cuộc.  Người không khi nào phàn nàn về ơn gọi của Người.  Người đã thực hiện với tất cả tình yêu, yêu chính bạn.

          Trong bài giảng khai mạc triều đại giáo hoàng, Đức Bênêđíctô XVI bảo chúng ta:  “Nhân loại, từng người chúng ta, đều là con chiên lạc trong hoang địa và không biết đường về.  Con Thiên Chúa sẽ không để cho điều này xảy ra;  Người không thể bỏ rơi nhân loại trong một tình trạng khốn khổ như thế.  Người ra đi và để lại vinh quang thiên quốc, để đi tìm con chiên lạc và theo đuổi nó, suốt quãng đường tiến tới chân thập giá.  Người mang thập giá trên vai và mang lấy cả nhân loại;  Người mang lấy tất cả chúng ta”.

          Mỗi ngày Đấng Tạo Dựng tìm kiếm bạn vì Người đặt nơi bạn một giá trị thật cao cả.  Mỗi ngày Người muốn dẫn dắt và che chở bạn.  Mỗi ngày Người muốn hướng dẫn và cho bạn thấy con đường phải đi.  Đối với Người, bạn quan trọng đến nỗi Người sẽ không thể ngừng giúp đỡ bạn cho tới khi nào bạn bình an vô sự để ở với Người trên trời.

          Vậy hôm nay bạn hãy vui mừng trong ơn cứu độ của bạn.  Hãy dành thì giờ cầu nguyện hôm nay để cảm tạ và chúc tụng Vị Mục Tử Nhân Lành đã hy sinh mạng sống mình cho bạn.  Việc hy sinh ấy không dễ làm, nhưng bạn đáng được Người hy sinh!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, làm sao Chúa lại yêu thương con đến như vậy?  Cảm tạ Chúa đã bỏ ngai tòa trời cao để đi tìm con và đem con về nhà!”