Thứ Bảy tuần II mùa Vọng

Suy niệm Huấn Ca 48:1-4,9-11

 

Ê-li-a xuất hiện, ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.  (Huấn Ca 48:1)

 

          Ngôn sứ Ê-li-a, người của Thiên Chúa, thật mạnh dạn biết bao!  Chúng ta có thể rùng mình trước một số hình ảnh đáng sợ về ngài trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta không thể chối bỏ sự kiện ngài đã hoàn toàn dấn thân cho Chúa và ngài hết mình rao giảng lời Chúa.  Thí dụ Ê-li-a đã kêu lửa từ trời xuống, không những để thiêu hy lễ mà còn đốt luôn những kẻ thù của ngài nữa.  Ngài cũng gây nên một cơn hạn hán tại Ít-ra-en cho đến khi dân chúng nhận biết mình khao khát Thiên Chúa và kêu xin Người tỏ lòng thương xót.

          Cũng giống như vậy, thánh Gio-an Tẩy giả đã mạnh dạn rao giảng chống lại bất công và ngài đã rao giảng với một giọng điệu đe dọa.  Giục giã người ta hãy sám hối trước khi đã quá muộn, ngài cảnh báo họ:  “Cái rìu đã đặt sát gốc cây rồi” (Mát-thêu 3:10).

          Đang khi chúng ta có thể nghĩ rằng người ta chỉ coi những vị ngôn sứ này loan báo những điều gở điều xấu, thì thực sự các ngài lại là tiếng nói kêu gọi hòa giải.  Thiên Chúa đã gọi các ngài và sai các ngài đi công bố sứ điệp để đem người ta về với Chúa mà sẵn sàng đón nhận sự hiện diện của Người.  Các ngài thúc giục dân chúng, và các ngài còn thúc giục chúng ta hôm nay, hãy chuẩn bị đón nhận công cuộc lớn lao Thiên Chúa sắp thực hiện ở giữa họ.  Nhiều khi các ngôn sứ có thể có những lời lẽ gay gắt, nhưng luôn luôn đó là do nhiệt tâm bừng cháy đối với Thiên Chúa và cũng là nhiệt tâm bừng cháy muốn thấy đồng bào Ít-ra-en đến gần Chúa hơn.

          Giáng Sinh đến gần, bạn hãy dành thì giờ suy nghĩ về ngọn lửa thanh tẩy của tình yêu Thiên Chúa mà các vị ngôn sứ như Ê-li-a đã công bố.  Có gì làm cho bạn phải đứng ngoài lề và xa ngọn lửa bừng cháy không?  Muốn tránh lửa, đó là lẽ tự nhiên.  Tất cả chúng ta đều biết khi bị phỏng thì thế nào rồi, phỏng thể xác cũng như phỏng tinh thần.  Nhưng ngọn lửa đây là ngọn lửa của Chúa.  Đây là lửa thánh thiện và yêu mến.  Đây là lửa thanh tẩy và giải phóng, lửa đốt cháy đi tội lỗi và chữa lảnh kẻ tội lỗi.  Bạn không phải lo lắng khi đến quá gần.  Bạn được sưởi ấm, chứ không bị cháy thiêu đâu!

         

          “Lạy Chúa, tình yêu của Chúa là ngọn lửa thiêu đốt.  Xin Chúa hãy thắp lên ngọn lửa ấy trong tâm hồn con, để con được sẵn sàng mở rộng cửa và đón mừng Chúa”.