Thứ Năm tuần II mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

 

Lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.  (Lu-ca 1:38)

 

          Có khi nào bạn lấy làm lạ tại sao lại có quá nhiều tác phẩm thật đẹp mô tả đời sống của Mẹ Ma-ri-a khi còn thơ ấu không?  Tại sao có những câu chuyện theo óc tưởng tượng như câu chuyện thánh An-na và Gio-a-kim sinh ra Mẹ Ma-ri-a, câu chuyện Mẹ dâng mình vào Đền Thờ khi còn là một cô gái nhỏ và câu chuyện Mẹ đính hôn với thánh Giu-se, tất cả đều thật là hấp dẫn?

          Chẳng có sách Tin Mừng nào hoặc Giáo Hội đưa ra thông tin nào về cha mẹ, sinh ra, đời thơ ấu hoặc thiếu nữ của Mẹ cả.  Những câu chuyện ấy cũng chẳng có thể dựng lên một cấu trúc lịch sử về việc thụ thai Mẹ Ma-ri-a một cách độc đáo.  Khi định tín về Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội vào năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX chỉ khẳng định:  “Đức Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a, từ phút đầu tiên khi được thụ thai, nhờ một ân sủng đặc biệt và ưu huệ do Thiên Chúa Toàn Năng…, đã được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội tổ tông”.  Dầu sao chúng ta cũng vẫn yêu thích những bức họa tuyệt vời kia mô tả những câu truyện tương truyền về Mẹ Ma-ri-a.

          Tại sao những tác phẩm ấy lại có một ảnh hưởng như vậy?  Bởi vì Chúa đã dựng nên chúng ta với một khả năng sâu xa biết ngạc nhiên và thán phục.  Người cũng ban cho chúng ta khả năng mơ mộng và tưởng tượng, rồi Người muốn chúng ta sử dụng khả năng này để nâng tâm hồn lên với Người.  Vậy dù cho những tác phẩm này có thể không chính xác về phương diện lịch sử, các câu chuyện, bức họa và tác phẩm điêu khắc vẫn thực sự có thể gợi ý cho chúng ta và đem chúng ta đến gần Chúa hơn.

          Tuy nhiên ở đây có thêm một điểm khác nữa.  Như các tác phẩm ấy đầy cảm hứng thế nào thì kế hoạch Thiên Chúa dành cho Mẹ Ma-ri-a còn tuyệt diệu và phấn khởi hơn thế nữa, vì đó là kế hoạch có thực!

          Bạn thử nghĩ xem:  kế hoạch của Chúa dành cho mỗi người chúng ta cũng rất lạ lùng giống như kế hoạch của Mẹ Ma-ri-a vậy.  Chúng ta tuy không được ơn vô nhiễm nguyên tội, nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta bị ngăn cản không đạt được vinh quang thiên đàng như Mẹ Ma-ri-a hiện thời.  Điều ấy cũng không có nghĩa là chúng ta phải đợi mãi cho đến khi kết thúc ơn cứu độ của chúng ta thì chúng ta mới có thể bắt đầu hưởng phúc lộc Chúa muốn ban cho chúng ta.  Nhưng sự thật là Chúa đang gọi chúng ta tiến tới một đời sống tốt đẹp và thánh thiện, ngay lúc này và tại nơi đây.  Nếu đem so sánh những hình ảnh kia với đời sống ấy thì chúng cũng chỉ là những bóng mờ và không có gì là khởi sắc cả.

 

          “Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên với Chúa trong niềm kính sợ và thờ lạy.  Những kế hoạch Chúa dành cho con còn vĩ đại và tuyệt diệu hơn bất cứ điều gì con có thể tưởng tượng được!”