Thứ Sáu tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 11:16-19

 

Tôi phải ví thế hệ này với ai?  (Mát-thêu 11:16)

 

          Chúa Giê-su là một đề tài nóng bỏng đối với các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu.  Một ít người trong số họ đã đến gặp Chúa với tâm hồn cởi mở, nhưng những người khác thì càng gây thêm khó khăn cho Người.  Mỗi khi sắp sửa chống đối Người, họ lại sắp đặt những cạm bẫy để làm tổn hại thanh danh Người và dồn Người cùng với thần học của Người vào góc tường.

          Vậy thì đâu là vấn đề của họ?  Chủ yếu đó là tình trạng thiển cận thiêng liêng.  Họ nhiệt thành yêu mến Kinh Thánh, vậy mà khi Chúa Giê-su bảo Người chính là Đấng đã được Kinh Thánh nói đến thì họ lại không thể chấp nhận điều ấy.  Họ đã ở lì trong định kiến và mong muốn của họ đến nỗi ngay những phép lạ Chúa thực hiện cũng không lay chuyển được họ.  Họ tìm mọi lý do để tẩy chay Người:  Người bị quỷ ám;  Người dành quá nhiều thời gian bên cạnh đám gái điếm và kẻ say sưa;  Người không giữ luật ngày sa-bát.

          Nhưng những kỳ lão Do-thái này không chỉ là những người thiển cận thiêng liêng duy nhất đâu.  Vào những thời điểm nào đó, mỗi người chúng ta cũng trực diện với thách đố phải kiên trì mong đợi và đối đầu với những lãnh vực trong cuộc sống đi ngược với lời Chúa.  Tất cả chúng ta phải nhìn nhận sự kiện Chúa không luôn luôn hành động hay nói theo cách chúng ta muốn Người phải theo.  Và thực ra thì phải như vậy.  Chúa Giê-su hứa rằng Người sẽ “làm cho mọi sự nên mới mẻ”, làm mới cả trí tuệ, tâm hồn và lối sống của chúng ta (Khải Huyền 21:5).

          Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ xem Chúa sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Người là Đấng nào và Người kêu gọi bạn phải trở nên con người như thế nào.  Bạn cứ để Người được tự do cho bạn thấy bạn có thể cưỡng lại Người như thế nào.  Hãy để Người cho bạn thấy liệu bạn có thiển cận về Người và lời gọi của Người không.

          Thật tốt nếu biết rằng trong nhiều cách chúng ta không giống như những kinh sư và người Pha-ri-sêu, nhưng giống với các Tông đồ của Chúa hơn.  Đúng vậy, chúng ta đã tin vào Chúa Giê-su.  Chúng ta đã yêu mến Người và muốn làm đẹp lòng Người.  Chúng ta có thể có những lãnh vực chống lại Chúa trong tâm hồn, nhưng các môn đệ của Chúa cũng vậy.  Rồi cũng như họ, chúng ta càng cố gắng biết Chúa và đường lối của Người, chúng ta càng muốn trở nên giống như Người hơn.  Thực sự mùa Vọng này có thể trở thành mùa ân sủng và biến đổi cho tất cả chúng ta!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra khi nào Chúa nói với con.  Con cảm tạ Chúa đã làm cho mọi sự nên mới, kể cả chính con nữa”.