Chúa Nhật tuần III mùa Vọng

Suy niệm Gio-an 1:6-8,19-28

 

Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng.  (Gio-an 1:7)

 

          Đã bao lần bạn coi một chương trình xử án trên TV?  Một người làm chứng đứng lên và hứa sẽ “nói sự thật và không gì khác ngoài sự thật”.  Việc của chúng ta là thử nghĩ xem người làm chứng đáng tin ấy là ai.

          Đối với những ai đến để được ông Gio-an làm phép rửa trong sông Gio-đan, không người nào đặt câu hỏi liệu ông có nói sự thật không.  Đây là một chứng nhân đáng tin cậy, một vị được nhiều người coi như là một ngôn sứ và có thể là chính Đấng Mê-si-a nữa!  Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Gio-an đã đưa ra một lời chứng khác.  Trước hết ông làm chứng rằng mình không phải là Đấng Mê-si-a.  Ông cũng không phải là Ê-li-a hoặc “vị Ngôn sứ” ông Mô-sê đã hứa (Gio-an 1:21).  Tiếp đến ông làm chứng về Chúa Giê-su, Đấng mà ông “không đáng cởi quai dép cho Người” (1:27).

          Ông Gio-an có thể là chứng nhân đầu tiên cho Chúa Giê-su, nhưng có không biết bao nhiêu người khác đã theo bước chân ông, và cả bạn nữa!  Lời chứng của bạn thật quan trọng.  Nó có thể giúp cho một người quyết định theo Chúa Giê-su.  Chúng ta phải luôn sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện của mình mỗi khi có dịp.  Thực ra cũng không phải làm gì nhiều cho lắm để chuẩn bị sẵn sàng!

          Trước hết, bạn chỉ cần dùng ba phút đồng hồ.  Bạn hãy ngồi xuống viết lại vài ba cách bạn đã cảm nghiệm Chúa Giê-su hoạt động trong cuộc đời bạn ra sao.  Bạn hãy đi vào chi tiết:  Việc này xảy ra ở đâu;  đây là những gì đã mất đi trong đời tôi.  Lúc này tôi đang ở đây;  đây là những gì đời tôi đang giống như vậy.  Và tất cả đều là nhờ ân sủng của Chúa.  Bạn cũng đừng giới hạn câu chuyện của bạn vào cảm nghiệm đầu tiên về việc trở lại với Chúa.  Bạn hãy nói về bất cứ tình huống nào bạn đã ý thức là Chúa nói với bạn và dẫn dắt bạn.

          Những câu chuyện như thế cho thấy tạo một tương quan sống động và yêu thương với Chúa là điều có thể.  Khi bạn chia sẻ những câu chuyện ấy, trái tim người ta có thể thay đổi.  Cũng như thánh Gio-an Tẩy Giả, bạn cũng có thể “sửa đường cho thẳng” để Chúa bước vào cuộc sống của người khác (Gio-an 1:23).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn làm một chứng nhân đáng tin cậy cho Chúa!  Xin Chúa ban cho con những lời đúng để nói.  Xin giúp con sống làm sao để làm chứng cho ánh sáng Chúa trong con”.