Thứ Ba tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 21:28-32

 

Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.  (Mát-thêu 21:31)

 

        Bạn đã nghe câu nói:  “Chúa giúp đỡ những ai tự giúp mình” bao lần rồi?  Các thượng tế cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa.  Họ học hỏi Lề Luật và yêu mến lịch sử thánh của họ.  Họ đặt ưu tiên rất cao cho việc thi hành những điều tốt trước mặt Chúa và họ muốn thấy dân chúng làm tất cả những gì có thể để “tự giúp mình” vào Nước Thiên Chúa.  Vậy tại sao Chúa Giê-su lại nói thậm chí “những kẻ tội lỗi” công khai sẽ vào Nước Thiên Chúa trước họ?

        Cách nào đó, sự nhiệt tâm làm điều phải của những nhà lãnh đạo này đã biến những cố gắng của riêng họ thành một điểm tựa.  Họ không thấy được là Chúa Giê-su đang kêu gọi họ hãy bước qua những đòi hỏi khắc nghiệt của họ.  Người muốn họ hãy khiêm nhường để cho Người và những lời hứa của Người giúp họ làm đẹp lòng Thiên Chúa.  Thực ra điều ấy đã có hiệu quả đối với “những người tội lỗi” kia.  Vậy mà thậm chí gương thay đổi đời sống của những người tội lỗi ấy cũng không thể thuyết phục các thượng tế và kinh sư theo Chúa Giê-su.  Các trưởng lão này quyết tâm níu kéo lấy phương thức tự cứu mình của họ.

        Khi chúng ta cố gắng thay đổi bằng sức mạnh mong manh do những nỗ lực của mình, chúng ta liều mình làm cho sự thay đổi ấy càng khó khăn hơn.  Quá chú tâm đến hành động của mình sẽ làm cho chúng ta khó có thể trở thành “những kẻ quảng đại lãnh nhận” ân sủng của Chúa.

        Dĩ nhiên chúng ta phải làm phần của mình.  Chúng ta phải tuân giữ các giới răn và làm cho kẻ khác như là chúng ta muốn họ làm cho chúng ta.  Nhưng Chúa muốn chúng ta hãy học biết phải tuân giữ với thái độ phó thác.  Người muốn chúng ta nhường cho Người và để cho ân sủng của Người đổ đầy trên chúng ta và ban sức mạnh cho chúng ta.  Khi học mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần theo cách ấy, chúng ta sẽ thấy mình được thay đổi và thanh tẩy.

        Vậy hôm nay bạn hãy lắng nghe Chúa Giê-su gọi bạn.  Hãy để Chúa thay đổi và thanh tẩy bạn hầu bạn có thể đáp lại Người một cách sâu xa hơn.  Hãy để Người giữ lấy điều ước ao của bạn và làm tăng nó lên nhiều lần bằng ân sủng của Người, bởi vì sự thật là:  Chúa giúp đỡ những ai biết là họ cần đến Người!

 

          “Lạy Chúa, con muốn nghe lời gọi của Chúa.  Chỉ có Chúa mới thay đổi được đời sống con để trở nên giống Chúa hơn.  Con cám ơn Chúa đã cho con được làm con Chúa”.