Thứ Hai tuần III mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:26-39

Lễ Đức Mẹ Guadalupe

 

Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-riên đến.  (Lu-ca 1:26)

 

          Vào tháng 12 năm 1531, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đã hiện ra với Juan Diego, một nông dân nghèo và thổ dân da đỏ tại Mexico. Đức Mẹ còn làm cho hình của Mẹ in vào tấm áo choàng của ông.  Tin Mẹ Ma-ri-a hiện ra được loan truyền thật nhanh, dân chúng các nơi kéo đến và tin vào Chúa Giê-su.  Tôn giáo truyền thống của người Aztecs với việc giết trẻ em để tế thần giờ đây đã nhường chỗ cho tự do và phẩm giá của Tin Mừng.  Chỉ trong một ít năm, các vị truyền giáo Tây- ban-nha đang hoạt động tại đó hết sức ngạc nhiên vì hàng triệu người trở lại đạo.

          Vào một ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, thật ý nghĩa khi chúng ta đọc một đoạn Tin Mừng như câu chuyện Truyền Tin hôm nay.  Nhưng còn những điều khác trong bài đọc ngoài việc tưởng nhớ Mẹ Ma-ri-a.  Cũng như câu chuyện của Juan Diego, đoạn Tin Mừng này cho thấy Thiên Chúa dấn thân vào những cuộc chiến thiêng liêng nhân danh dân Người.  Việc dấn thân mang chiều kích vũ trụ như việc Nhập Thể, hoặc có tính cách địa phương (vùng thuộc địa Mexico) là nơi người ta hết sức cần được nghe về ân sủng và lòng thương xót của Người.

          Ngày lễ hôm nay nói với chúng ta rằng Thiên Chúa hoạt động mọi lúc, và Mẹ Ma-ri-a là một cộng sự viên luôn có mặt trong công cuộc của Thiên Chúa.  Nó cũng nói với chúng ta rằng những can thiệp lạ lùng không bị hạn chế dành riêng cho thời Kinh Thánh hoặc cho đời sống của một ít người thánh thiện thời Trung cổ.  Thiên Chúa luôn hoạt động trong thế giới, luôn tìm ra những cách mới mẻ để đưa nhân loại đến với Người.  Nếu Người không sai Mẹ Ma-ri-a đi loan báo Tin Mừng cho dân chúng Mexico vào thế kỷ 16 hoặc sai Mẹ đi an ủi một nhóm nữ sinh người Rwanda vào thập niên 1980, thì Người cũng sai Mẹ đến với ba em nhỏ tại Bồ-đào-nha để xin các em cầu nguyện cho nước Nga trở lại.  Bất cứ lúc nào khi Thiên Chúa mời gọi Mẹ đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Người, thì Mẹ đều thưa:  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa”.  Rồi Mẹ đã thi hành thánh ý của Người.

          Vậy chúng ta hãy tôn vinh Chúa hôm nay vì đường lối Người tiếp tục can thiệp vào đời sống của dân Người.  Chúng ta cũng hãy tôn vinh Mẹ Ma-ri-a vì cách Mẹ tiếp tục chu toàn kế hoạch của Chúa.  Do lời “xin vâng” đầu tiên thưa với Chúa tại Na-da-rét, Mẹ đã làm Mẹ chúng ta trong đức tin.

 

          “Thánh Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con và dẫn chúng con đến gần Con Mẹ hơn nữa!”