Thứ Năm tuần III mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 7:24-30

 

Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an.  (Lu-ca 7:28)

 

          Bạn có thể cảm nhận được niềm hãnh diện và thỏa mãn của dân chúng khi họ nhận biết “Thiên Chúa là Đấng công chính” (Lu-ca 7:29) không?  Ông Gio-an Tẩy Giả đã được sai đi chuẩn bị con đường của Chúa, và ông đã ngầm hiểu tất cả mọi người, kể cả các người Pha-ri-sêu và kinh sư, đều nằm trong lời kêu gọi ấy.  Cùng với phép rửa, Gio-an đã kêu gọi dân chúng hãy thống hối và quan trọng hơn nữa là phải sinh hoa trái khi thực hành sự sám hối ấy.  Dù nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo Ít-ra-en đã từ chối lời kêu gọi này, vẫn có nhiều người khác kể cả những người thu thuế đã vui lòng chấp nhận sứ điệp của ông Gio-an.  Và đây chính là điều Chúa Giê-su nói với họ về sự cao trọng của ông Gio-an.  Vậy là họ đã chọn lựa đúng!

          Trong cuộc sống chúng ta có sự song song với từng điểm trong ba yếu tố thuộc lời triệu gọi của ông Gio-an.  Thứ nhất, phép rửa của ông Gio-an tiên báo bí tích Rửa tội khi chúng ta được trở nên tạo vật mới và làm công dân Nước Thiên Chúa.  Đây là điều chúng ta cần nhớ thường xuyên, ý thức mình là ai trước mắt Chúa và Người đã làm gì cho chúng ta.

          Thứ hai, lời hiệu triệu hãy sám hối của ông Gio-an nhắc nhở chúng ta rằng mỗi khi chúng ta cử hành bí tích Hòa giải hoặc thậm chỉ khi chúng ta một mình ăn năn hối hận đối với Chúa, là chúng ta đang làm hơn cả điều chúng ta thường nói “xin lỗi”.  Chúng ta đang mở lòng hơn để đón nhận những ân huệ ban cho chúng ta khi được rửa tội.  Trong bí tích Rửa tội, các tội lỗi chúng ta đã được mai táng cùng với Chúa Giê-su rồi (Cô-lô-xê 2:12).  Giờ đây, chúng ta đang đón nhận ân sủng được trở nên tạo vật mới một cách đầy đủ hơn là khi chúng ta được rửa tội nữa.

          Thứ ba, khi bí tích Rửa tội và Hòa giải được sống đúng chỗ thì việc sinh hoa quả sẽ đương nhiên tiếp theo.  Khi gần Chúa Giê-su hơn, bạn sẽ thấy mình dễ đến hơn với những người thiếu thốn.  Càng để cho mình trở nên tạo vật mới, bạn càng cảm thấy được thúc đẩy ra đi xây dựng Nước Thiên Chúa.

          Ông Gio-an đã chuẩn bị lối đi cho Chúa qua lời kêu gọi hãy sám hối, nhận phép rửa và sinh hoa quả, đó cũng là cách Chúa mời gọi chúng ta chuẩn bị đường Chúa đi.  Bạn hãy nắm vững lấy ba lời kêu gọi này và việc bạn đến gần Chúa Giê-su sẽ không còn là vấn đề khó khăn nữa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa, vì nhờ sự chết của Chúa, con đã được mai táng với Chúa và được sống lại để sống cuộc sống mới với Chúa.  Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp con sinh hoa quả cần thiết để con xây dựng Nước Chúa”.