Thứ Tư tuần III mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 45:6-8,18,21-25

 

Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác.  (I-sai-a 45:6)

 

          Điều này chẳng nghe như có chút kiêu căng tự phụ của Thiên Chúa  hay sao?  Hoặc ít ra là một chút khoe khoang?  Có phải Người thực sự không an tâm vì đã không lôi cuốn được sự chú ý không?  Không phải vậy đâu.

          Chúa không đi tìm việc vinh danh mình hoặc vỗ về mình là vĩ đại.  Trái lại, những khẳng định về sự vĩ đại của Chúa chỉ nhắm mục đích tạo một nền móng chắc chắn cho đức tin và lòng tín thác của chúng ta vào Người.  Người thường xuyên nói với chúng ta về chính mình là vì Người muốn chúng ta biết Người thật đáng tin cậy, trung thành và là nơi nương tựa.

          Tất cả chúng ta đều có những ý tưởng khác biệt về Thiên Chúa, một số là tốt, một số không tốt.  Vì thế Chúa muốn dạy chúng ta điều gì là đúng và sai về những ý tướng này.  Chủ yếu Người muốn chúng ta biết rằng chúng ta cần phải dành cho Người một chỗ vinh dự trong đời sống chúng ta.  Chúng ta cần đặt Người trên hết mọi sự khác.

          Bài đọc thứ nhất hôm nay nhấn mạnh đến sự tối cao và uy quyền của Chúa.  Người là “Đấng tạo dựng trời cao, nặn quả đất thành hình” (I-sai-a 45:18).  Không có Thiên Chúa nào khác;  Trước mặt Chúa, mọi người sẽ phải quỳ gối và mở miệng tuyên xưng quyền năng của Người (45:23).  Đây chính là Thiên Chúa chúng ta thờ.  Đây là Thiên Chúa đã hứa sẽ cứu độ chúng ta!

          Còn gì tốt hơn là dành chút thì giờ suy nghĩ xem Thiên Chúa là Đấng nào?  Còn cách nào tốt hơn để củng cố nền móng đức tin của bạn?  Bạn hãy dành thì giờ lúc cầu nguyện hôm nay để suy niệm những đoạn Kinh Thánh sau đây, những câu tuyên xưng quyền tối thượng và sức mạnh của Chúa:  “Chẳng có Đấng Thánh nào như Đức Chúa;  chẳng có Núi Đá nào như Thiên Chúa chúng ta” (1 Sa-mu-en 2:2).  “Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng;  chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa” (Thánh Vịnh 86:10).  “Không một ai sánh được như Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài cao cả, danh Ngài thật cao cả nơi những kỳ công của Ngài” (Giê-rê-mi-a 10:6).  “Các ngươi đem Thiên Chúa sánh với ai?  Đặt hình ảnh nào bên cạnh Người cho tương xứng?” (I-sai-a 40:18).

          Bạn hãy để những câu Kinh Thánh này giúp bạn nhớ lại lòng trung thành và từ bi của Chúa.  Hãy để chúng trở thành động lực giúp bạn suy nghĩ về những điều kỳ diệu bạn đã thấy Người làm cho bạn hoặc những người thân.  Càng biết về Chúa, bạn càng dễ đem tất cả cuộc đời tín thác nơi Người!

 

          “Lạy Chúa, Chúa thật cao cả;  quả thực không ai có thể sánh ví với Chúa về sự vĩ đại và lòng thương xót!  Con phó thác đời con cho Chúa”.