Chúa Nhật lễ Hiển Linh

Suy niệm Ê-phê-xô 3:2-3,5-6

 

Anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi.  (Ê-phê-xô 3:2)

 

          Đã khi nào bạn được ủy nhiệm đem một sứ điệp quan trọng đến cho một người nào đó không?  Nếu có, chắc bạn đã phải vất vả để làm sao chắc chắn sứ điệp sẽ được trao lại đàng hoàng.  Đó cũng là điều thánh Phao-lô cảm nhận về Tin Mừng ngài đã rao giảng.  Tin Mừng ấy là một sứ điệp phổ quát, cách mạng:  Ơn cứu độ dành cho cả Dân ngoại lẫn người Do-thái!  Không ai ở ngoài tầm tay Thiên Chúa cứu độ, chữa lành và biến đổi!

          Hai ngàn năm sau, Thiên Chúa vẫn còn tìm kiếm những kẻ tự nguyện để Người ủy thác cho kế hoạch ân sủng ấy.  Người đang kêu gọi bạn đi loan truyền tin cứu độ kinh ngạc này.

          Nhưng tại sao lại nói về lời kêu gọi chúng ta hãy đi rao giảng Tin Mừng vào ngày lễ Hiển Linh?  Bởi vì hôm nay chúng ta cử hành việc vinh quang của Chúa Giê-su được mặc khải cho các vị đạo sĩ.  Hôm nay chúng ta cử hành việc các đạo sĩ đã nhận ra một điều gì đặc biệt nơi Hài Nhi từ Na-da-rét, đặc biệt khiến cho họ muốn đến dâng tiến Người những quà tặng giá trị.

          Cũng thế, khi chúng ta chia sẻ với người khác về sứ điệp của Chúa Giê-su, tức sứ điệp cứu độ phổ quát và cách mạng, là chúng ta cho họ thấy một điều gì vinh hiển rồi.  Chúng ta đang loan truyền tin vui vĩ đại nhất và phấn khởi nhất trong lịch sử:  Đó là trời đã mở ra!  Ơn cứu độ đã đến rồi!

          Dĩ nhiên đây là một lời kêu gọi cao cả!  Mỗi khi chúng ta chia sẻ sứ điệp của ân sủng Thiên Chúa, chúng ta đem tới cho người ta một cơ hội để thực hiện cuộc hiển linh của chính họ.  Chúng ta có thể đi xa hơn nữa khi nói rằng chỉ cần sống Tin Mừng, cuộc sống chúng ta đã có thể trở thành một cuộc hiển linh biểu lộ rạng rỡ quyền năng của Chúa để biến đổi tâm hồn con người!

          Vậy để kết luận, thánh Phao-lô không phải là người duy nhất được đặc ân làm người phục vụ ân sủng Thiên Chúa.  Chức phận ấy cũng là của mỗi người chúng ta.  Vậy chúng ta hãy quý trọng vai trò của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa, và trên hết chúng ta hãy trân quý ơn cứu độ chúng ta đã lãnh nhận!

 

          “Lạy Chúa, con thật kinh ngạc về kế hoạch của Chúa quả là bao la!  Con cảm tạ Chúa đã sai Chúa Giê-su đến cứu chuộc hết thảy chúng con.  Xin giúp con trở nên gương mẫu chiếu tỏa tình yêu và quyền năng chữa lành của Chúa hôm nay”.