Thứ Năm tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:2-10

Lễ Chúa Hiển dung

 

Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.  (Mác-cô 9:2)

 

          Rõ ràng Giáo Hội coi biến cố Hiển dung là trung tâm của cuộc đời Chúa Giê-su cũng như đời sống đức tin của chúng ta.  Không những chúng ta mừng lễ này hằng năm vào ngày 6 tháng 8, mà còn đọc lại câu chuyện    ấy vào Chúa Nhật thứ hai mùa Chay mỗi năm.  Tại sao chúng ta dành quá nhiều thời gian cho câu chuyện này?  Câu trả lời hiển nhiên là biến cố Hiển dung cho thấy rất rõ ràng Chúa Giê-su là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa.  Viễn ảnh này chính là để nâng đỡ các môn đệ trải qua những ngày đen tối của cuộc Thương khó và cái chết của Chúa, cũng như để nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn.  Tuy nhiên còn một lý do khác nữa.

          Chúng ta biết rằng Chúa Giê-su có một thân xác loài người như chúng ta.  Giờ đây khi nhìn thấy thân xác ấy chiếu tỏa vẻ rực rỡ của Thiên Chúa, chúng ta nhận ra hình ảnh niềm hy vọng lớn lao dành cho mình:  chính chúng ta cũng có thể được biến đổi!  Hiển dung không chỉ dành cho Chúa Giê-su mà thôi, nhưng cũng dành cho hết thảy chúng ta cùng là con người với Chúa nữa.

          Phải, chúng ta sẽ được biến đổi vào ngày tận thế khi Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang.  Tuy nhiên đó không phải là cuộc biến đổi duy nhất câu chuyện này nhắm tới.  Cuộc Hiển dung còn cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể được biến đổi từng chút một mỗi ngày khi thực hành lời Chúa Cha dạy ở trên núi:  “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mác-cô 9:7).  Khi chúng ta để tâm hồn lắng đọng mà nghe tiếng Chúa nói thì vinh quang Chúa bao bọc chung quanh chúng ta.  Lời Người làm tâm hồn chúng ta thay đổi.  Tình yêu của Người làm mắt chúng ta sáng lên.  Vinh quang của Người giúp chúng ta ngửng cao đầu.

          Sứ điệp Hiển dung quả thực là niềm hy vọng tuyệt vời!  Không có niềm hy vọng ấy, chúng ta sẽ bị kẹt cứng ngay chỗ mình đang sống.  Cách tốt nhất chúng ta có thể làm là hãy bắt chước ông Phê-rô đề nghị:  dựng lên một cái lều để cung kính những gì Chúa đã làm cho chúng ta.  Dĩ nhiên nhớ lại những phúc lành trong quá khứ không phải là không tốt, nhưng Chúa còn muốn hơn thế nữa nơi chúng ta.  Người mời gọi chúng ta hãy theo Người trong hành trình yêu thương, qua thánh giá để tiến tới sự sống phục sinh mà Người đã hứa ban cho tất cả chúng ta.

          Vậy hôm nay bạn hãy lắng nghe Chúa Giê-su.  Hãy cố nhận ra tiếng thì thầm của Người khi bạn cầu nguyện, trong thiên nhiên, hoặc trong mọi tình huống của bạn.  Hãy lắng nghe Người, rồi Người sẽ nâng bạn lên cao!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tỏ cho con thấy vinh quang Chúa hôm nay!  Xin để cho tình yêu vững bền của Chúa chạm đến con và thay đổi con”.