Thứ Bảy tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 6:1-7

 

Họ chọn ông Tê-pha-nô.  (Công Vụ Tông Đồ 6:5)

 

          Sau khi được tràn đầy Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, các tông đồ mạnh dạn bắt đầu công bố Chúa Giê-su đã phục sinh.  Nhiều người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem nhận biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a và Giáo Hội thơ ấu mỗi ngày một phát triển.  Nhưng sự phát triển nhanh chóng cũng tạo nên những nỗi đau.

          Một trong những thách đố là làm sao phân phát đồng đều những tài sản các phần tử trong Giào Hội đã cống hiến dành cho những người túng thiếu.  Thánh Lu-ca bảo chúng ta rằng “các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên” (Công Vụ Tông Đồ 6:1).

          Vào thời kỳ sơ khai của Giáo Hội, mọi tín hữu đều là người Do-thái.  Tuy nhiên, một số người “Do-thái” lại là người gốc Pha-lét-tin nói tiếng A-ram và cũng sử dụng Kinh Thánh Cựu Ước trong việc thờ phượng của họ.  Còn những người khác là người “Hy-lạp”, tức những người gốc Do-thái nhưng sống rải rác khắp nơi thời lưu đày, họ cũng là cư dân Giê-ru-sa-lem mặc dù sinh ra và lớn lên ở các nước khác.      Những người này nói tiếng Hy-lạp và sử dụng bản dịch Kinh Thánh sang tiếng Hy-lạp.  Dường như những người “Do-thái” coi thường người “Hy-lạp”, xem họ như là tín hữu hạng nhì chỉ vì họ là người ngoại quốc.

          Các tông đồ không bỏ việc rao giảng lời Chúa để đi giải quyết những khó khăn này.  Trái lại, các ngài đề nghị toàn thể cộng đoàn hãy tuyển chọn những người đáng tin cậy để chắc chắn rằng không ai bị coi thường cả.  Theo cách đó, Giáo hội đã giải quyết cuộc khủng hoảng nội bộ đầu tiên bằng cách duy trì sự hiệp nhất và chăm sóc tốt đẹp cho những người túng thiếu.

          Việc này xem ra hơi giống với Giáo Hội chúng ta ngày nay.  Không đủ linh mục và nhiều khi người ta phải chịu thiệt thòi vì tình trạng này.  Vì thế điều quan trọng là mỗi người chúng ta hãy để mắt tìm kiếm xem những ai có thể cần sự giúp đỡ và khích lệ này.  Cả trong lẫn ngoài giáo xứ, có nhiều nơi để chúng ta đem Chúa Ki-tô tới hiện diện ở đó, những nơi mà cha xứ bận bịu công việc không thể đến được.

          Bạn có cảm thấy là Chúa đang đặc biệt quan tâm đến tâm hồn bạn hoặc hỏi bạn có nhu cầu đặc biệt nào không?  Đừng coi nhẹ những giục giã này của Chúa!  Những giục giã ấy có thể là một khởi đầu mới cho bạn đấy.  Cũng như những người được tuyển chọn trong bài đọc hôm nay, việc phục vụ có thể giúp bạn trở thành người được đầy tràn sức mạnh Chúa Thánh Thần!

 

          “Lạy Chúa, con muốn thưa xin vâng trước lời Chúa gọi.  Xin Chúa giúp con phục vụ dân Chúa với lòng quảng đại.  Lạy Chúa, xin làm cho hết thảy chúng con thành một thân thể!