Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Suy niệm 6:35-40

 

Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoàivà tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.  (Gio-an 6:37, 40)

 

          Ngày 18 tháng 4 năm 1506, tức là 512 năm trước vào ngày này, là ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương cung thánh đường Đền thánh Phê-rô tại Rô-ma.  Vương cung thánh đường được thiết kế như một tòa nhà uy nghi nói lên đất trời gặp gỡ.  Vòm vĩ đại nằm trên một khối kiến trúc hình thánh giá với những cánh tay hướng về bốn hướng.  Bạn thử nghĩ đến hình ảnh thiên đàng bao trùm bốn cạnh địa cầu.  Vương cung thánh đường có thể chứa khoảng 20 ngàn người.  Tòa nhà này dâng kính vị giáo hoàng tiên khởi, vẫn đứng vững qua bao cuộc chiến tranh, động đất, xâm lăng và bào mòn do thời gian.

          Đúng vậy, ngôi Vương cung thánh đường sẽ không tồn tại muôn đời được.  Thực ra nó được xây dựng trên địa điểm của nhà thờ kính thánh Phê-rô cổ xưa hơn hiện nằm bên dưới Vương cung thánh đường ngày nay.

          So với mọi vẻ huy hoàng của Đền thánh Phê-rô, có một kiến trúc khác còn tráng lệ hơn nhiều.  Đó là Giáo Hội, một tòa nhà thiêng liêng được xây trên nền móng các tông đồ, cùng với Chúa Giê-su là viên đá góc tường (Ê-phê-xô 2:20).  Đó là hết thảy chúng ta!

          Còn hơn cả một biểu tượng, Giáo Hội thực sự nối trái đất với thiên đàng.  Vì thế Chúa Giê-su đã hứa là Giáo Hội sẽ vững bền.  Giáo Hội này đã vững bền hơn hai thiên niên kỷ, mặc cho bách hại, thối nát và những chia rẽ đớn đau.

          Chúa Giê-su đã hứa rằng hễ ai được rửa tội trong Người thì cũng là được rửa tội trong Giáo Hội.  Người không từ chối bất cứ ai.  Điều này có nghĩa là Người đã quét sạch khỏi đời bạn để đem sử dụng vào dự án xây cất.  Bạn là một trong những “viên đá sống động” Chúa Giê-su đã gọt dũa, đào tạo và gắn vào Giáo Hội của Người (1 Phê-rô 2:5).

          Trong ngày sau hết, khi dự án của Người đã hoàn tất, Chúa Giê-su sẽ cho bạn được sống lại cùng toàn thể các thánh.  Bạn sẽ ở giữa “đoàn người đông đảo” của những người thờ phượng Thiên Chúa, đến từ mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ (Khải Huyền 7:8).

          Vậy mặc cho thế giới hôm nay có cảm thấy tối tăm, bất kể bạn có bị chối bỏ, bạn hãy luôn nhớ rằng một ngày kia bạn sẽ được tràn ngập ánh sáng vinh hiển của Chúa Ki-tô, ánh sáng chứa đựng trong Đền Thờ của Người muôn đời.  Người đã mở rộng tay đón nhận bạn và Người có một chỗ hoàn hảo đang chờ bạn trên thiên đàng của Người.

 

          “Lạy Chúa, con được vinh dự vì Chúa làm cho con trở thành một phần tử của Giáo Hội Chúa!”