Thứ Sáu tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:9-13

 

Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?  (Mát-thêu 9:11)

 

          Có thể chúng ta bực bội về tất cả những thứ thuế má bị khấu trừ đi ở trong phiếu lãnh lương của mình, nhưng có thể là sai lầm khi nghĩ rằng vì thế mà những người thu thuế thời Chúa Giê-su bị người ta thù ghét.  Có lẽ lịch sử mới đây giúp giải thích tại sao.

          Khi những thành phố đã bị quân đội Đức quốc xã chiếm đóng được giải phóng trong Thế chiến thứ hai, nhiều người dân đã thù ghét những đồng bào bị nghi là cộng tác với kẻ thù.  Các phụ nữ đã hẹn hò với những tên lính chiếm đóng thành phố thì bị cạo đầu, còn đàn ông thì bị đánh đập, bỏ tù hoặc bị giết.

          Cơn giận dữ đắng cay là phản ứng chung của bất cứ cộng đồng nào bị tổn thương do phản bội.  Ít-ra-en ngày xưa cũng y như vậy.  Những người thu thuế là những kẻ phản bội vì họ được hưởng những ân huệ do ách đô hộ của đế quốc Rô-ma.  Tiền thuế họ thu của dân là để củng cố sự đô hộ này và làm cho đất nước thánh của Chúa bị tục hóa.  Lại nữa, các kẻ thu thuế thường sử dụng sự hỗ trợ của quân đội để gian lận và bóc lột đồng bào mà làm lợi riêng cho mình.  Không lạ gì họ bị thù ghét!

          Nhưng đây lại là những kẻ Chúa Giê-su chọn để giao tiếp.

          Điều ấy không phải tình cờ.  Cũng không phải là Người chấp nhận họ một cách miễn cưỡng và giữ khoảng cách với họ.  Không phải, nhưng Người khéo léo theo đuổi Mát-thêu, biết rằng gầy dựng một mối tương quan với một người thu thuế sẽ mở cửa đón nhận thêm nhiều người khác nữa.

          Chúa Giê-su nhìn nhận những người bị loại trừ, những người không được hưởng lòng thương hại.  Không những Chúa yêu thương họ, mà Người còn làm cho họ thuộc về nhóm tông đồ của Người nữa.  Người không tìm kiếm những con người hoàn hảo, nhưng tìm kiếm đồng chí.  Người không đợi cho đến khi họ thay đổi đời sống để ăn uống với họ;  nhưng Người ngồi xuống với họ đang khi họ vẫn còn là những kẻ hại dân hại nước.

          Vậy bạn hãy dành chút thì giờ cầu nguyện để chiêm ngưỡng điều ấy.  Năm thánh lòng Chúa thương xót đang tiếp tục, bạn hãy để cho chiều sâu của Lòng Thương Xót làm cho bạn ngạc nhiên và vui mừng.  Hãy tin rằng tình yêu thương Chúa Giê-su tỏ ra với những người thu thuế, một tình yêu luôn thắng vượt thù hận, cũng chính là tình yêu Chúa dành cho bạn.

 

          “Lạy Chúa, con rất bỡ ngỡ về Lòng Thương Xót của Chúa!  Con cám ơn Chúa đã tìm kiếm con và mời con ngồi đồng bàn với Chúa”.