Thứ Năm tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:10-17

 

Kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được.  (Mát-thêu 13:15)

 

          Có khi nào bạn thấy phải vất vả khi thái rau với con dao cùn không?  Thậm chí với con dao tốt nhất mua ngoài chợ về, nếu không được mài sắc thì nó cũng vô dụng mà thôi!

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su giải thích cho chúng ta hiểu chúng ta phải sắc bén về phương diện thiêng liêng:  bằng cách giữ lòng chúng ta luôn mở ra cho Người.  Các môn đệ hỏi Chúa tại sao Người dùng dụ ngôn khi giảng, và điều này biến thành một cuộc thảo luận xem ai có thể và ai không thể “thấy” và “nghe” Chúa Giê-su.  Dĩ nhiên Chúa Giê-su không nói thấy và nghe theo nghĩa đen, nhưng theo nghĩa là hiểu biết.  Người đang nói về khả năng cảm nhận sự hiện diện và phân định được tiếng của Người.  Cho nên Chúa bảo những kẻ nghe Người rằng nếu họ không tìm cách “hiểu bằng trái tim”, thì họ khó có thể biết được tình yêu của Người (Mát-thêu 13:15).

          Giờ đây hết thảy chúng ta đều mở lòng cho Chúa Giê-su, nhưng giữ tâm hồn cởi mở và bén nhạy là việc làm suốt cả đời.  Nó đòi hỏi phải thực hành việc cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và lãnh nhận bí tích.  Nhưng cũng cần phải thức tỉnh nhận ra những sai trái, để mở lòng xin Chúa Thánh Thần dịu dàng sửa đổi và kích động lương tâm chúng ta.

          Chúng ta hãy lấy gương thánh Phê-rô làm thí dụ về việc mở lòng.  Đã bao lần ngài sai sót lỗi lầm – khi cố gắng bước đi trên mặt nước, khi tự nguyện làm căn lều trên núi Chúa hiển dung, khi ngăn cản Chúa đón nhận thập giá, và đáng kể nhất, khi ngài chối bỏ Chúa ba lần rằng mình không hề biết Chúa.  Nhưng ngài không bao giờ để cho những lỗi phạm này ngăn cách ngài với Chúa.  Trái lại, ngài tiếp tục học hỏi.  Ngài tiếp tục theo Chúa.  Ngài tiếp tục lắng nghe.  Rồi khi đã làm như thế, ngài trở nên sắc bén hơn, nhạy cảm hơn, cho đến lúc sẵn sàng trở thành Tảng Đả của Giáo Hội.

          Vậy hôm nay bạn hãy trở nên sắc bén.  Hãy theo gương thánh Phê-rô và tiếp tục cố gắng làm đẹp lòng Chúa.  Bạn có thể chắc chắn rằng ngay cả khi bạn sai lỗi, Chúa Giê-su vẫn mỉm cười nhìn bạn.  Người vẫn hành động để dạy dỗ và huấn luyện bạn.  Người vẫn chúc lành cho mắt, tai và tâm hồn bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa thức tỉnh giác quan của con, không phải chỉ có cặp mắt, đôi tai của con, mà cả tâm hồn con nữa.  Xin cho con biết chú tâm đến mọi cách Chúa muốn tỏ ra tình yêu của Chúa hôm nay”.