Tuần 10 Thường Niên

Chúa Nhật lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giê-su

 

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 11:23-26

 

Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.  (1 Cô-rin-tô 11:25)

 

          Sông Brule là biên giới ngăn cách bang Michigan và Wisconsin với miền Thượng Trung tây Hoa-kỳ.  Sông Brule có dòng nước trong và đủ loại cá.  Tới một khúc, sông Brule nhập lại với sông Iron.  Không giống như sông Brule, sông Iron đục và bị ô nhiễm.

          Khi hai dòng sông nhập lại, bạn có nghĩ sông Brule sẽ làm cho sông Iron sạch không?  Hay sông Iron có làm cho sông Brule đục ngầu không?  Khi chúng hòa lại thành một dòng thì nước bùn sông Iron làm ô nhiễm dòng nước trong của sông Brule.

          Mỗi lần chúng ta lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, một điều tương tự xảy ra.  Sự sống trong trắng của Thiên Chúa nơi Chúa Giê-su hòa lẫn với những cuộc sống nhơ bẩn của con người.  Nhưng không giống như hai dòng sông kia, những nhơ bẩn trong cuộc sống chúng ta không đủ mạnh để làm ô nhiễm sự hoàn hảo của Thiên Chúa trong sự sống của Chúa Giê-su.  Còn khuya!  Đúng thế, sự sống của Chúa Giê-su trong sạch đến nỗi Người có sức mạnh thắng vượt mọi thứ nhơ bẩn trong cuộc sống chúng ta và làm cho chúng ta được trong sạch như dòng sông trong mát.

          Tin vui của bài Tin Mừng là chúng ta không còn bị ô nhiễm do tội lỗi quá khứ của chúng ta nữa.  Rồi sống hòa lẫn với thế gian cũng không làm cho chúng ta thành nhơ bẩn hơn.  Không, Thiên Chúa có thể bảo vệ chúng ta và làm cho chúng ta sinh hoa kết trái, tựa như một con sông trong lành nâng đỡ sự sống đủ loại.  Thực sự chúng ta cũng có thể nâng đỡ những người chung quanh nhờ chứng tá cuộc sống chúng ta!

          Vậy hôm nay khi rước Mình Máu Thánh Chúa, bạn hãy tưởng tượng hai con sông hòa nhập với nhau:  dòng sông trong sạch nhập lại với dòng sông vẩn đục và ô nhiễm.  Hãy tưởng tượng sự hợp lưu này đem lại cho bạn ân sủng và ơn lành của Chúa.  Chúa Giê-su không ưa thích gì hơn là lấy đi những gì yếu đuối và bất toàn trong chúng ta, đồng thời làm cho chúng ta được mạnh mẽ và thánh thiện hơn.  Người hết sức tốt lành và Người không có gì ngoài những kế hoạch tốt lành dành cho bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hứa ai có tâm hồn trong sạch sẽ được nhìn thấy Chúa.  Hôm nay con mời Chúa đi vào cuộc sống của con và xin Chúa hãy thanh tẩy con.  Lạy Chúa, con muốn được nhìn thấy Chúa!”