Thứ Bảy tuần 10 Thường niên

Lễ kính Trái Tim vẹn sạch Mẹ Ma-ri-a

Suy niệm Lu-ca 2:41-51

 

Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy?  (Lu-ca 2:48)

 

          Trong Đền Thờ, cậu Giê-su đang đối thoại với những học giả Do-thái về những vấn đề từ xưa tới nay khiến cho họ thấy vui.  Cậu bé học giả này không chỉ biết lập lại những điều các thầy dạy nói.  Cậu sử dụng những câu hỏi để đi sâu vào vấn đề.  Đôi khi những câu hỏi thật là hùng biện, đôi khi là giả thiết.  Tuy nhiên chúng luôn nhắm mục đích hiểu biết những chân lý và điều răn của Thiên Chúa đầy đủ hơn.

          Cũng thế, Mẹ Ma-ri-a sử dụng những câu hỏi để giúp mình hiểu sâu xa hơn.  Khi được truyền tin, Mẹ đã hỏi thiên sứ Gáp-riên:  “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?”  Suốt cuộc sống của Mẹ, Mẹ đã hỏi:  “Tôi phải làm sao để thi hành thánh ý Chúa tốt đẹp nhất?”  Rồi trong bài Tin Mừng hôm nay, Mẹ hỏi Chúa Giê-su:  “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy?”

          Thực không lạ khi Chúa Giê-su trả lời bằng cách hỏi lại:  “Sao cha mẹ lại tìm con?  Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”  Chúa Giê-su hiểu rằng nếu Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se hiểu được mối quan hệ của Người với sứ mệnh Thiên Chúa chuẩn bị cho Người, thì các ngài sẽ không phải tốn ba ngày trời tìm kiếm Người nơi phố xá hay quán trọ.  Các ngài sẽ đi thẳng tới Đền Thờ và sẽ gặp Người ngay ở đấy.

          Kinh Thánh không cho chúng ta biết Mẹ Ma-ri-a đã trả lời câu hỏi của Chúa như thế nào.  Chúng ta chỉ biết là Mẹ “đã hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”, lấy chúng để cầu nguyện hoài hoài.  Những lời con của Mẹ nói phải bắt đầu chuẩn bị Mẹ cho cái ngày Chúa sẽ rời nhà và hăng say đi thi hành sứ vụ, cũng là ngày Mẹ sẽ phó thác Con của Mẹ cho thánh ý Chúa.

          Hôm nay, chúng ta suy niệm về Trái Tim vẹn sạch Mẹ Ma-ri-a.  Trái tim Mẹ đã luôn an nghỉ trong Chúa, nhưng Mẹ hiểu nó còn đầy những câu hỏi.  Khi chúng ta có câu hỏi, Mẹ kiên nhẫn lắng nghe.  Có lẽ nếu bạn thinh lặng, bạn sẽ nghe Mẹ hỏi bạn ngược lại.  Con đang tìm kiếm gì?  Sự chọn lựa này sẽ ảnh hưởng thế nào đối với những người chung quanh con?  Con làm thế nào để có thêm chỗ cho tình yêu của Chúa trong cuộc đời con?

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin ôm chặt con trong vòng tay yêu thương của Mẹ.  Xin Mẹ giúp con biết thành thực với những câu hỏi của con, biết mở lòng để hiểu biết hơn về chân lý của Chúa và cảm nghiệm rõ ràng hơn về tình yêu của Người”.