Thứ Hai tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:1-12

 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó  (Mát-thêu 5:3)

 

          Không lạ gì hầu hết những vật liệu trên thị trường được chế sẵn nhằm mục đích trợ giúp chúng ta.  Có nhiều thứ hứa hẹn phát triển khả năng chúng ta hoặc cho chúng ta thấy mình sẽ được hạnh phúc và giàu có nếu chúng ta đừng mơ mộng viển vông và hãy bắt đầu làm những gì chúng ta muốn.  Nếu chúng ta cứ dồn mọi năng lực vào việc làm sao đạt mục đích – ngay cả đến quên luôn đi cả những người chung quanh – thì chúng ta sẽ được hạnh phúc.

          Nhưng cái nhìn về tự lực tự cường của Chúa Giê-su lại khác hẳn!  Để có được hạnh phúc toàn vẹn, và đó là ý nghĩa của “các Mối phúc”, chúng ta cần phải “có tinh thần nghèo khó”.  Chúng ta phải nhìn xem chúng ta cần một điều gì đó bên ngoài chúng ta.  Chúng ta được tạo dựng để sống những mối quan hệ, trước hết với Thiên Chúa, nhưng cũng với những người khác nữa.  Có tinh thần nghèo khó nghĩa là chúng ta biết mình cần phải được phong phú, là chúng ta không có tất cả những gì tạo nên được hạnh phúc nội tâm chúng ta.  Có tinh thần nghèo khó nghĩa là nhìn nhận sự trống rỗng của chúng ta.

          Những Mối phúc không phải chỉ là lời gọi chung cần phải khiêm nhường.  Nhưng quan trọng hơn, chúng là một lời mời gọi tham dự vào sự sống của Nước Thiên Chúa một cách thực tế  trong lối sống hằng ngày.  Thí dụ, khi chúng ta làm những việc bác ái, chúng ta bắt đầu thể hiện chính lòng thương xót của Thiên Chúa.  Khi chúng ta cố gắng sống cuộc đời công chính, chúng ta tiến gần hơn với sự thánh thiện của Chúa.  Và khi chúng ta sống trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm, chúng ta giữ mình khỏi những phân tâm, nhờ đó chúng ta có thể thấy Chúa rõ hơn trong lòng chúng ta cũng như trong đời sống của những người chung quanh.

          Không có một công thức kỳ diệu nào giúp sống quân bình và bình an gặp thấy trong khoa tâm lý thực dụng hay trong những giáo huấn của Kinh Thánh.  Các Mối phúc không phải là một chương trình có sẵn giúp sống tốt hơn, nhưng chúng chuyển tải sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sự khôn ngoan mà Chúa Giê-su đã sống và đã dạy mọi người.  Sự khôn ngoan này mang đến một lời hứa mạnh mẽ, là chúng ta càng thấy mình nghèo vì không có Chúa Giê-su, thì chúng ta càng muốn giàu sang vì có Người.  Điều ấy thật đơn giản, nhưng cũng đầy thách đố.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết niềm vui khi con biết ra khỏi con người mình để sử dụng những tài năng của con mà phục vụ Nước Chúa”.