Thứ Năm tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:20-26

 

Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và Pha-ri-sêu  (Mát-thêu 5:20)

 

          Hôm nay, bạn đã mặc lấy sự công chính của Chúa Ki-tô chưa?  Bạn hãy nghĩ tới Chúa Giê-su mời gọi bạn hãy sống như Ki-tô hữu như thế nào.  Mỗi ngày chúng ta phải đối phó với biết bao nhiêu quyết định, nhưng thế giới thúc giục chúng ta đừng suy nghĩ quá sâu xa làm gì.  Cứ tìm lấy những quyết định nào dễ dàng và mau lẹ đối với mọi thách đố là chúng ta hạnh phúc rồi.  Triết lý sống ấy còn tìm đường len lỏi vào lối sống Ki-tô của chúng ta nữa.

          Vậy chúng ta thực sự có thể đơn giản hóa kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa thành một kế hoạch dễ dàng ba bước một hai ba không?  Nếu đơn giản như thế thôi, thì bạn không thấy là “sự công chính” của các kinh sư và Pha-ri-sêu đã quá đủ rồi hay sao?  Nói cho cùng, họ hoàn toàn khắt khe trong việc tuân thủ luật lệ.

          Có lẽ để sống hơn những người Pha-ri-sêu thì thay vì nghĩ đến số lượng bao nhiêu những điều phải làm, thí dụ như năm bước thay vì ba bước, thì chúng ta hãy nghĩ đến những loại điều phải làm.  Thật hữu ích nếu chúng ta thấy được ngay sau khi bảo chúng ta phải hơn các kinh sư và Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su đã dạy chúng ta đừng giận dữ với nhau.  Người bảo chúng ta hãy mau mắn tha thứ và Người cảnh giác chúng ta đừng gọi nhau là những kẻ điên khùng.  Như thế sự công chính Chúa Giê-su đang nói đây không ăn nhập gì với việc phải làm nhiều điều hơn.  Nhưng là phải yêu mến nhiều hơn.  Là cho đi quảng đại hơn, tha thứ sẵn sàng hơn và bỏ qua lập tức những hận thù.

          Đây là một sứ điệp đầy thách đố.  Chúa Giê-su không đòi chúng ta phải làm gì hơn là cứ vươn lên qua những khuyết điểm và yếu đuối con người của chúng ta.  Người muốn chúng ta hãy biểu lộ với người khác cùng một thứ tình yêu Người yêu thương chúng ta.  Chắc chắn Người ban ân sủng cho chúng ta và giúp chúng ta thi hành điều ấy, nhưng còn tùy thuộc chúng ta có chọn đi theo con đường ấy hay không.

          Có người nào bạn cố gắng tha thứ cho họ mà bạn không thể làm được không?  Hoặc bạn có giữ lòng giận dữ hay hận thù ai không?  Bạn hãy xin Chúa Giê-su đổ đầy lòng bạn tình yêu của Người, để bạn có thể đi thêm bước nữa tiến gần đến mức độ thánh thiện của Người hơn.  Hôm nay bạn hãy quyết định làm hết sức để yêu thương anh chị em trong Chúa Ki-tô, và yêu thương cả kẻ thù nữa.  Điều ấy không dễ dàng đâu, nhưng thế nào cũng làm được.  Chúa Giê-su sẽ chứng kiến điều ấy mà!

 

          “Lạy Chúa, con muốn mặc lấy đức công chính của Chúa.  Xin Chúa cho con biết phải làm sao yêu thương không ngừng như Chúa yêu thương”.