Thứ Sáu tuần 10 Thường niên

Lễ kính Trái Tim cực thánh Chúa Giê-su

Suy niệm Lu-ca 15:3-7

               

Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó!  (Lu-ca 15:6)

 

          Hình ảnh vị Mục Tử Nhân lành có liên quan gì với truyền thống về lễ kính Trái Tim cực thánh Chúa Giê-su?  Hình ảnh này nòi gì với chúng ta về tình yêu và chăm sóc Chúa Giê-su dành cho dân Người?

          Khi mục tử nhận thấy các con chiên tản mác, có thể do một con thú đã tấn công chúng và làm chúng sợ chạy tán loạn, thì anh đi tìm kiếm chúng.  Ưu tư trước hết của anh là cứu chúng khỏi nguy hiểm chung quanh và đem chúng về đàn yên ổn.  Anh chăm sóc cho bất cứ con chiên nào bị thương và cho chúng ăn.  Anh tăng gấp đôi việc canh chừng để chiên được nghỉ ngơi và bình an.  Cốt yếu, một người mục tử chỉ biết chú tâm vào các con chiên, lo lắng cho sự sống còn của chúng và đối phó với mọi hiểm nguy để bảo vệ chúng.

          Thật là một khung cảnh gồm những hình ảnh cảm động về Chúa Giê-su, vị Mục Tử Nhân lành, đã ẵm con chiên và về những gì Người đã làm cho chúng ta qua cái chết và phục sinh của Người!  Người đã cứu chúng ta khỏi kẻ thù.  Người đã ban cho chúng ta ơn chữa lành và che chở.  Người đã đem chúng ta yên lành về ràn chiên là Giáo Hội.  Người tiếp tục thí mạng sống vì chúng ta, hoạt động nhờ và trong chúng ta để đàn chiên của Người là Giáo Hội đươc hoàn toàn phục hồi, đoàn kết và bình an.

          Chúa Giê-su, vị Mục Tử Nhân lành của chúng ta lo lắng cho từng người chúng ta.  Trái tim Người buồn phiền khi chúng ta lang thang hoặc lạc mất.  Người đi tìm chúng ta, làm như chúng ta là trách nhiệm duy nhất của Người, rồi Người không ngừng tìm kiếm cho tới khi gặp được chúng ta.  Khi tìm thấy chúng ta, Người không trách mắng.  Không, nhưng trái lại Người mừng rỡ vì chúng ta và bao bọc chúng ta với tình yêu của Người!

          Hôm nay, khi mừng lễ này, bạn hãy dành thời giờ để suy nghĩ về sự sâu xa của lòng Chúa gắn bó với bạn.  Bạn hãy xin Người ban cho bạn thoáng nhận ra tình yêu Người đặc biệt dành cho bạn.  Bạn hãy để cho cường độ của tình yêu ấy thấm nhập trái tim bạn, để bạn có thể biết bạn được yên ổn như thế nào trong sự chăm sóc của Người.

 

          “Lạy Trái Tin cực thánh Chúa Giê-su, con hết lòng tin tưởng Chúa!  Con tin rằng Chúa muốn chữa lành, phục hồi và liên kết hết thảy chúng con trong Giáo Hội Chúa.  Con tín thác vào tình yêu thiêu đốt của Chúa đang tìm kiếm con ngay khi con chạy xa khỏi Chúa”.