Thứ Tư tuần 10 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 18:20-39

 

Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết:  Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ.  (1 Vua 18:37)

 

          Ngôn sứ Ê-li-a cầu nguyện bằng những lời này trên núi Các-men khi ông xin Chúa cho lửa xuống thiêu đốt hy lễ ông đã rưới nước lên trên.  Ông biết nếu dân Ít-ra-en chứng kiến quyền năng của Chúa, họ sẽ hối cải về tội thờ ngẫu tượng và quay về với Thiên Chúa duy nhất và chân thật.

          Lòng tin của Ê-li-a và việc Chúa đáp lại đức tin của ông một cách thật ngoạn mục xem ra không ăn nhập gì mấy với cuộc sống của chúng ta.  Đúng vậy, ngôn sứ Ê-li-a là một đại ngôn sứ, còn chúng ta chỉ là những tín hữu bình thường cố gắng bước đi trong thế giới này.  Nhưng chẳng có ai trong chúng ta nghĩ rằng mình không thể biểu lộ quyền năng của Chúa và làm cho người ta “thay lòng đổi dạ” (1 Vua 18:37).

          Hai ngàn năm lịch sử Ki-tô giáo đã cho thấy không gì có sức thuyết phục cho bằng chứng từ cùa tình yêu Ki-tô.  Ngay cả việc khiến lửa thiêu đốt hy lễ cũng không thể so sánh với cách thức một tín hữu khiêm nhường và đơn sơ trở thành một “Tin Mừng sống động” biểu lộ tình yêu Chúa Giê-su đã tỏ ra trên thập giá.  Lại nữa, không nhất thiết phải là một siêu nhân.  Một lời ưu ái bất ngờ, một ý muốn sẵn sàng tha thứ, một hy sinh nho nhỏ là bớt ra chút thời giờ hay tiền bạc, một quyết định đưa má kia cho người ta vả chỉ vì một xúc phạm rất nhẹ.  Tất cả những hành động này đều cho thấy một Thiên Chúa hằng sống và hành động qua những người kêu cầu danh Người.

          Nếu bạn thích trực tiếp hơn, gần giống như quang cảnh ngoạn mục trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thì luôn luôn là cầu nguyện.  Cần phải can đảm để cùng cầu nguyện với một người nào đó đang phải phấn đấu.  Rồi hoàn cảnh không phải luôn luôn thuận lợi để chúng ta can dự vào.  Nhưng chúng ta hãy luôn sẵn sàng khi cơ hội đến.  Tại sao?  Vì không chỉ việc chia sẻ cầu nguyện mới gióng lên tình yêu chúng ta dành cho người đó, nhưng lời cầu nguyện chia sẻ ấy còn mở ra cánh cửa tuôn trào ơn lành của Chúa, giống như lời cầu nguyện của ngôn sứ Ê-li-a đã đem lửa của Chúa xuống.

          Ước mong hết thảy chúng ta trở thành máng thông chuyển tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.  Ước mong thế giới nhìn thấy Chúa qua chúng ta!

 

          “Lạy Cha, con muốn mọi người biết đến những việc kỳ diệu của Chúa.  Hôm nay xin Chúa ban cho con ít nhất một cơ hội để tỏ ra quyền năng và tình yêu của Chúa cho một người đang yếu lòng tin”.